Înmatricularea candidaților care au susținut interviul în iulie/septembrie 2015

Înmatricularea pe un loc bugetat se face prin depunerea dosarului cu acte personale în perioada 17 septembrie – 24 septembrie 2015, în intervalul orar 10.00-16.00 la Secretariat. CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

  • cerere tip de la secretariat
  • diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în original;
  • declaraţie pe proprie răspundere că nu a urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
  • certificat de naştere în copie legalizată;
  • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul;
  • adeverinţa medicală;
  • două fotografii tip buletin
  • chitanţă de plată a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei);
  • chitanţă de plată a taxei de înmatriculare (valoarea taxei este de 100 lei si se achita in contul deschis la BRD-RO85BRDE445SV18989114450); Toate documentele vor fi aduse intr-un dosar mapă.