Mobilități de predare 2017

Mobilități Erasmus+ de predare (STA) și formare (STT) pentru cadre didactice din cadrul Facultăţii de Științe Politice

 

Detalii:

Număr mobilități disponibile: 11

Durata finanțată a mobilității: maxim 5 zile (transport + 5 zile subzistență). Beneficiarii pot avea mobilități mai mari de 5 zile, dar fără finanțare (subzistență) pe zilele suplimentare.

Perioada eligibilă: lunile aprilie, mai, iunie sau septembrie 2017 (în funcție de acordul partenerului)

 

Documente necesare înscrierii:

  1. Cerere tip (AICI). Se vor menționa, dacă este cazul, eventuala implicare în activitățile studenților Erasmus (incoming), în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite universități sau eventuala contribuție anterioară la dezvoltarea FSP (conferințe, programe etc.) în urma efectuării unei mobilități Erasmus.
  2. Acordul partenerului (invitaţie nominală scrisă, original sau copie)
  3. Programul stagiului de mobilitate (de predareAICI/ formare AICI). Mobilitățile de predare trebuie să prevadă un număr de minim 8 ore de activități de predare.
  4. CV-ul Europass (în limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare)

 

Perioada de înscriere:

Pentru sesiunea martie 2017 dosarul se depune la Secretariatul FSP până pe 6 martie 2017. Rezultatele vor fi comunicate prin email pe data de 9 martie. Dacă până la acea dată locurile nu vor fi ocupate, se va organiza o nouă sesiune de înscriere.

 

Universităţi partenere

Listă universități partenere AICI.

* Datele de contact ale birourilor Erasmus ale universităților partenere sunt disponibile la biroul Erasmus al FSP.

* Cadrele didactice care doresc să efectueze o mobilitate la altă universitate decât cele din lista de mai sus pot demara procedurile de încheiere a unor noi acorduri interinstituționale, cu asistență din partea biroului Erasmus. Semnarea acordului trebuie să fie finalizată până la depunerea dosarului de candidatură.

 

Biroul Erasmus FSP:

Conf. Dr. Andrei Țăranu (ataranu@gmail.com)

Lect. Dr. Monica Stroe (monica.stroe@politice.ro)

 

Comisia de selecţie:

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu (decan, FSP)

Conf.univ.dr. Andrei Țăranu (coordonator departamental Erasmus, FSP)

Lect. univ. dr. Crina Rădulescu (coordonator instituţional Erasmus)

Lect.univ. dr. Teodora Bițoiu (coordonator departamental Erasmus, FAP)

 

Criterii de evaluare:

  1. Programul stagiului de mobilitate. Poate fi folosit drept criteriu de departajare (dacă este cazul) actualitatea programului în contextul academic/ științific relevant pentru FSP.
  2. Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
  3. Reprezintă un plus contribuția anterioară la dezvoltarea FSP (conferințe, programe etc.) în urma efectuării unei mobilități Erasmus.
  4. Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT finanțată în anul academic anterior.