Mobilități Erasmus de Studiu - Martie 2017

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție martie 2017)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2017-2018. Studenții Facultății de Științe Politice pot beneficia în această sesiune de mobilități cu o durată de minim 3 luni și maxim 12 luni.

CALENDAR CONCURS

Sesiune de informare cu privire la mobilitățile de studiu: 9 martie 14.00, biroul 703

Depunerea dosarelor: 15 martie 12.00-14.00; 17.00-19.00, biroul 703

Examinare limba engleză / limba franceză: 16-20 martie (data si ora vor fi comunicate via email candidaților care și-au depus dosarul de concurs).

Desfășurare interviu: 20 martie 14.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

 1. Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II, III licență și anul I master, învățământ la zi, integraliști în momentul înscrierii la concurs, a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00.
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, cu condiția să efectueze mobilitatea în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale.

Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat). Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

 

 1. Lista universităților partenere (DOWNLOAD LISTA UNIVERSITĂȚILOR PARTENERE)

 1. Înscriere şi selecţie

Procedura de înscriere şi selecţie constă în depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde:

 • Cerere de înscriere cu evidenţierea opţiunilor de mobilitate (locul, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați). (DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Adeverinţă de la secretariat care să ateste că studentul este integralist şi să precizeze media ultimului semestru încheiat (sunt eligibili să participe la concurs studenții a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00). Pentru doctoranzi, o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în limba engleză sau în limba universității-gazdă. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie redactarea scrisorii de motivație în limba franceză, respectiv germană;
 • Proiect de cercetare, redactat în limba română,care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate (1 pagină);
 • Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă franceză (pentru mobilități în Franța sau Belgia) sau engleză (pentru celelalte destinații) cu profesoarele de limbi străine ale FSP. Notă: pentru candidații la universități din Franța sau Belgia este obligatorie atestarea cunoașterii limbii franceze.

Dosarul se va depune pe data de 15 martie, între orele 12-14, respectiv 17-19 la biroul 703 (Lect. Monica Stroe).

Interviul

Interviul se va desfășura pe data de 20 martie ora 14.00 la Sala Prodecanat (intrare prin Secretariat). Studenții vor fi evaluați în funcție de calitatea proiectului de cercetare, legătura dintre programul de studiu de la universitatea parteneră și profilul profesional al candidatului, motivația alegerii stagiului Erasmus, familiarizarea cu programul academic al universității partenere, cunoașterea limbii de studiu. Pentru candidați de nivel egal, departajarea se va face în funcție de media ultimului semestru încheiat.

Rezultatele vor fi afișate la avizierul de la secretariat și comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la data concursului.


 1. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru studiu este de:

 • 500 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 450 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

-- -- -- --

Contact Erasmus+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la monica.stroe@politice.ro.

 

Biroul Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro

Biroul Erasmus+ SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus