Mobilități de predare

Documente necesare înscrierii:
1. programul stagiului de mobilitate (de predare/ formare) Anexa 1-2

2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare

3. cerere tip Anexa 3

4. acordul partenerului (invitaţie scrisă, original sau copie

Perioada de înscriere:
Pentru sesiunea martie 2015 dosarul se depune la Secretariatul FSP până la sfârșitul lunii martie.

Comisia de selecţie:
Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu (decan, FSP) Conf.univ.dr. Alfred Bulai (prodecan, FSP) Lect. univ. dr. Crina RĂDULESCU (coordonator instituţional Erasmus)

Criterii de evaluare:

  1. Programul stagiului de mobilitate a. Poate fi folosit drept criteriu de departajare (dacă este cazul) – actualitatea programului în contextul academic/ științific relevant pentru FSP. b. Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
  2. Contribuția anterioară la dezvoltarea FSP (cercuri, programe, conferințe etc.), în urma efectuării unei mobilităţi Erasmus.
  3. Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT în anul academic anterior.

 

Universităţi partenere

   Universitatea
Domeniul de studiu
1. Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, I-ANCONA01
Economie
2. Hochschule Fulda, Germania, D FULDA01
Științe Politice
3. Universidad de Granada, Spania, E GRANADA01
Științe Politice
4. Universita degli Studi di Perugia I PERUGIA 01
Antropologie
5. Sakarya University Turkey – TR SAKARYA 01
Științe politice
6. Universita degli Studi di Trieste I TRIESTE 01
Științe politice
7. Universita degli Studi di Bologna I BOLOGNA 01
Științe politice
8. University of Macedonia G THESSAL 02
Științe politice
9. Eotvos Lorand Tudomanyegyetem HU BUDAPES 01
Relații internaționale
10. Universite Lumiere Lyon 2, F LYON02
Antropologie
11. Kaunas University of Technology, LT KAUNAS 02
Științe politice
12. Universitatea din Gdansk, PL GDANSK 01
Științe politice
13. Universidad de A Coruna, E LA-CORU01
Sociologie