Urbanism și politici publice

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Cristian Pîrvulescu
Persoana de contact: Claudiu Craciun
DESCRIERE

Program masteral de Urbanism și Politici Publice este organizat în colaborare cu Facultatea de Urbanism - Universitatea de Arhitectura și Urbanism « Ion Mincu »

Program masteral interdisciplinar este conceput pentru a aduce împreună două arii majore de expertiză și este destinat studenților, absolvenților și persoanelor interesate de dezvoltarea comunitară și urbanistică. În cadrul acestui masterat sunt cumulate beneficiile ambelor facultăți prin metode diferențiate de abordare a problemelor atât domeniul urbanismului cât și din domeniul administrației publice.

Printre obiectivele programului se numără: cercetarea științifică, întocmirea studiilor de specialitate, consultanță și expertiză în operațiuni urbane, interacțiunea cu actorii urbani, propunerea, evaluarea și implementarea strategiilor de dezvoltare, evaluarea și administrarea efectelor unor acțiuni cu potențial impact asupra mediului urban, formularea documentațiilor de urbanism.

Cui se adresează programul?

Programul masteral vizează absolvenții de urbanism, arhitectură, știinţe politice, științe sociale și umaniste, precum și absolvenți ai altor specializări, conexe sau nu, cu experiență sau interes în dezvoltarea urbană și teritorială, dezvoltarea socio-economică și comunitară.

Discipline studiate (organizate în module)

Modul Introducere in stiintele politice.

 • Politologie generală
 • Metode de cercetare
 • Cultura materiala si locuire

Modul Introducere in planificarea spatiala.

 • Teoria planificarii spatiale moderne
 • Prospectiva si dinamica urbana
 • Dezvoltare spatiala durabila

Modul Guvernare si politici

 • Sociologia Guvernarii
 • Teorii politice contemporane
 • Managementul politicilor publice

Modul Analize urbane

 • Analiza de mediu si studiu de impact
 • Analiza sociologica a comunitatilor in teritoriu

Modul Sisteme politice

 • Sisteme politice contemporane
 • Studii urbane

Modul Urbanism si teritoriu

 • Politici administrative si organizarea teritoriului
 • Drept urbanistic
 • Studii si documentatii de urbanism

Modul cursuri optionale