Bogdan Bucur

 Lector Universitar Doctor

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, 703

 Adresă de e-mail: bucur[at]politice.ro

 Departament: Departament Sociologie

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

 Link CV: CV

Cursuri predate:Şcoala monografică de la Bucureşti, Istorie şi gândire socială în România, Concepte fundamentale în sociologie (seminar).

Interese de cercetare:Teorie şi metodologie sociologică, Istoria sociologiei româneşti, Şcoala Sociologică de la Bucureşti, Sociologie istorică românească, Istorie socială, Sociologie medicală românească

Scurtă descriere: Bogdan Bucur este lector universitar doctor la Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti. Este licenţiat în Ştiinţe politice (SNSPA) şi Drept (Universitatea din Bucureşti). A absolvit programul masteral de Istoria ideilor şi mentalităţilor (Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti) şi este doctor în Sociologie (Universitatea din Bucureşti) cu teza Manifestările politico-administrative în cercetările monografice ale Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Este titularul seminarului de Concepte fundamentale în sociologie (anul I, licenţă) şi al cursurilor Şcoala Monografică de la Bucureşti (anul III, licenţă) şi Istorie şi gândire socială în România (anul I, master). Principalele domenii de cercetare ştiinţifică sau de interes academic sunt istoria sociologiei româneşti (cu precădere, Şcoala Sociologică de la Bucureşti, fondată şi condusă de acad. Dimitrie Gusti, între 1918-1948) şi sociologia istorică românească (cu precădere, fenomenele sociale complexe subsecvente îndelungatului proces de tranziţie şi modernizare a României, din perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul veacului al XX-lea). Printre lucrările publicate de Bogdan Bucur amintim următoarele: „Devălmăşia valahă (1716-1828): o istorie anarhică a spaţiului românesc” (Paralela 45, Piteşti, 2008); „O privire critică asupra «ruinei» economice şi a «decăderii» politice a marii boierimi în prima modernitate” (Sociologie Românească, 2011, vol. 9, no. 2, pp. 3-27); „Insights into the Politico-Administrative Dimension of Interwar Romania. A Perspective of the Gustian Monographic Sociology” (Styles of Communication, 2011, vol. 3, no. 1, pp. 5-25); „Budgetary Austerity Measures Taken by Romania during the Great Recession of 1929-1933 and Reflected in the Specialized Press of the Time” (The Roumanian Journal of Journalism and Communication, 2011, vol. 6, no. 3, pp. 34-41); „Fagaras Country Small Boyars from the Perspective of Historical Sociology. Case Study: Dragus Village” (Social Space and Its Actors: International Colloquium of Social Science, 2011, vol. 5, no. 1, pp. 13-25); „The Bucharest School of Sociology and the Failure of the Interwar Community Development Project” (Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 2013, vol. 6, no. 2, pp. 93-104); „Manifestările politico-administrative în cercetările monografice ale Şcolii Sociologice de la Bucureşti” (În Zece teme de nişă în explorările tinerilor sociologi, coordonatori: Dumitru Sandu şi Ioana-Alexandra Rusu, Editura Trei, Bucureşti, 2013, pp. 81-96). În cadrul Departamentului pentru Strategii Guvernamentale din Cancelaria Primului Ministru, Bogdan Bucur implementează sau coordonează proiectele de evaluare a impactului social al politicilor publice, actelor normative sau strategiilor guvernamentale iniţiate de Guvernul României în diverse domenii de activitate, precum administraţia publică, sistemul sanitar, comunităţile româneşti din diaspora, piaţa muncii, învăţământul preuniversitar şi universitar, dezvoltarea mediului rural şi altele.