Henry Rammelt

Visiting Professor

Adress: Bd. Expoziției Nr. 30A, office 719

E-mail: henry.rammelt[at]politice.ro

Department: Political Science, International Relations and European Studies

 

Interese de cercetare:Mișcări sociale, Societate civilă, Proteste, Transformarea regimurilor, Cultura politică

Cursuri:Miscarile sociale in Europe (MA), Limba francesa pentru stiinte sociale (BA)

Scurtă descriere: Henry P. Rammelt a sustinut recent teza de doctorat în Științe Politice la Institutul de Studii Politice / Universitatea din Lyon, cu o disertație dedicată rețelelor activiste și valurilor recente de proteste în Ungaria și România. A fost asistent de cercetare la Sciences Po (Paris) și research fellow la Institutul pentru Calitatea Vieții al Academiei Române și la Școala Doctorală Francofonă din Științe Sociale din cadrul Universității din București. Anterior, a fost coordonator de cercetare pentru Transparency International Romania. A absolvit Facultatea de Științe Politice și Sociologie la Universitatea de Tehnologie din Dresda (MA) și Institutul de Studii Politice Lyon (Certificat d'Etudes Politiques). Publicațiile și prezentările sale se concentrează asupra acțiunii colective și a protestelor în țările aflate in proces de tranziție, în special din Europa de Est. Recent, a terminat un film documentar despre evoluția unei culturi a protestelor din România (Portavoce / Megaphone - o istorie recentă a protestelor românești). Academia Profile

Publicatii: Recreative Activism In Romania: How Cultural Affiliation And Lifestyle Yield Political Engagement, in: socio.hu (Decembrie 2017); Les nouveaux activistes protestataires en Hongrie et en Roumanie, Éditions L'Harmattan – Collection Politique Comparée (Februarie 2018)

 

Research Interests:Social Movements, Civil Society, Protests, Contentious Politics, Regime Change, Political Culture

Courses:Social Movements in Europe (MA), French for Social Sciences (BA)

Short bio: Henry P. Rammelt recently finished his Ph.D. in Political Sciences at the Institute of Political Studies/ University of Lyon, with a dissertation dedicated to activist networks and recent waves of contention in Hungary and Romania. He was a research assistant at Sciences Po (Paris) and a research fellow at the Romanian Academy's Institute for the Quality of Life and at the University of Bucharest’s Francophone Doctoral School in Social Sciences. Previously he worked as research coordinator for Transparency International Romania. He majored in Political Sciences and Sociology at the University of Technology Dresden (MA) and the Institute for Political Studies Lyon (Certificat d’Etudes Politiques). His publications and talks focus on collective action and protest in countries with transition background, especially Eastern Europe. He recently finished working on a documentary movie on the evolution of a Romanian culture of protests (Portavoce/ Megaphone – a recent history of Romanian protests). Academia Profile

Publications: Recreative Activism In Romania: How Cultural Affiliation And Lifestyle Yield Political Engagement, in: socio.hu (December 2017); Les nouveaux activistes protestataires en Hongrie et en Roumanie, Éditions L'Harmattan – Collection Politique Comparée (February 2018)