Admitere masterat septembrie 2018

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de admitere, în luna septembrie 2018, la următoarele programele de masterat:
Domeniul Științe Politice
Studii de Munca (limba engleza)
Master în politică și societate europeană (limba engleză)
Studii de mediu și dezvoltare durabilă (limba engleză)
Știinte Politice
Politici, gen şi minorităţi
Politici Publice si Integrare Europeană
Management şi Guvernare
Dezvoltare Regionala si Cooperare International
Teorie și Analiză Politică
Guvernare şi Societate (Teoria si Practica Guvernarii)

Domeniul Sociologie
Antropologie
Studii Vizuale și Societate
Sociologie aplicată. Devianță și ordine socială
Studii Rome

Numărul de locuri scoase la concurs: 46 buget (domeniul SP si SOC); 100 de locuri cu taxa domeniul SP, 50 de locuri cu taxa domeniul SOC.
Înscrierea se face exclusiv online, în perioada 01 august – 09 septembrie 2018.
Susținerea interviului este programată în perioada 10-14 septembrie 2018.(programarea pe fiecare masterat va fi afișată în timp util).