Licență

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2019 - 2022 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Pentru înscriere, accesati http://admitere.politice.ro

Specializari/programe de studii
Facultatea de Stiinte Politice oferă candidaţilor patru specializari/programe de studii acreditate:

 • Stiinte Politice
 • Sociologie
 • Relatii internationale si studii europene
 • Psihologie

Numarul de locuri
Capacitatea de scolarizare (numarul total de locuri, buget si taxa) pentru seria 2019-2022 este:

 • specializarea Sociologie, 50 locuri;
 • specializarea Psihologie, 50 locuri;
 • specializarea Relatii internationale si studii europene, 150 locuri;
 • specializarea Stiinte Politice, 200 locuri.

Numarul de locuri scoase la concurs este aprobat in fiecare an de catre MEN. Numarul total de locuri finantate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2018 a fost 250.

Concursul de admitere
Pentru specializarile/programele de studii:

 • STIINTE POLITICE
 • RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE
 • SOCIOLOGIE
 • PSIHOLOGIE

Admiterea la studii universitare de licenta se face in urma unui examen scris, sustinut în una sau doua sesiuni de pretestare (aprilie si/sau iulie), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere:

 • economie
 • filosofie
 • istorie
 • limba română
 • logică, argumentare și comunicare
 • matematica
 • psihologie
 • sociologie

Ierarhizarea candidatilor declarati admisi, se va face pe baza mediei obtinute la proba scrisa si a opţiunilor pentru specializari  (se poate opta pentru toate cele patru specializari, în ordine preferințelor).
In caz de medii egale criteriul de departajare este media generala a examenului de bacalaureat.

Calendarul admiterii

Sesiunile de pretestare
Pentru anul universitar 2019-2020 se vor desfasura doua sesiuni de pretestare după cum urmeaza:

 • In luna aprilie, sambăta 13 aprilie;  pretestarea se organizează în Bucuresti, la sediul SNSPA, bdul Expozitiei , nr. 30A, ora 9,00.
 • In luna iulie, marți, 16 iulie, pretestarea se organizează în Bucuresti, la sediul SNSPA, bdul Expozitiei , nr. 30A, ora 9,00.

Inscrierea, participarea la sesiunile de pretestare
Inscrierea la fiecare dintre cele doua sesiuni de pretestare se va face online dupa cum urmează:

 • 04 februarie-11 aprilie, pentru pretestarea din 13 aprilie.  Taxa de inscriere este 150 RON.
 • 13 mai-14 iulie, pentru pretestarea din 16 iulie. Taxa de inscriere este 150 RON.
 • Cetatenii straini, inclusiv romanii de pretutindeni, care vor sa sustina examenul de admiterea la Facultatea de Stiinte Politice, se vor putea inscrie doar pentru sesiunea din iulie, conform informatiilor ce vor fi  publicate in timp util pe site-ul admitere.snspa.ro

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfanii;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor solicita in scris acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.
Candidatii care se inscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.
Taxa de admitere se va achitata in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.
Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare vor fi afisate in timp util pe site-ul FSP.
Rezultatele acestora vor fi afisate in data de 15 aprilie 2019 respectiv 17 iulie 2019.
Candidatii se vor prezenta la pretestare cu CI si chitanta din care reiese achitarea taxei de inscriere sau dupa caz.

Admiterea românilor de pretutindeni

Conditii de admitere

Pana la data de 16 iulie 2019, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Media generala a examenului de bacalaureat.
 • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
 • Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).
 • Diploma obținută la olimpiada școlară (pentru candidații care sunt admiși fără examen).

Rezultatele concursului de admitere
Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 22 iulie 2019, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi
Inmatricularea candidaților admisi se va face in zilele 23, 24, 25 iulie 2019, la secretariatul FSP, intre orele 10,00-16,00. Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa (de carton) cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2019 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de nastere, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze "clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate";
 • Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare) copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai urmat alte studii de licenta finantate de la bugetul de stat ( pentru absolventii din promotii anterioare seriei curente);
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 RON, in contul FSP).

IMPORTANT!

 • Candidatii care nu vor completa pana la data de 16 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).
 • Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEN.
 • Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de MEN (CNRED).
 • Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.
 • Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.
 • Vor fi admisi, fara concurs de admitere, candidatii care au obţinut locurile I, II, III sau mentiuni la olimpiadele nationale de discipline socio-umaniste.
 • Admiterea la facultate a candidatilor care au o diploma de licenta se face numai prin concurs.
 • In cazul in care locurile scoase la concurs nu au fost ocupate in sesiunea din iulie 2019, se poate organiza o sesiune de admitere in luna septembrie, care va fi anuntata in timp util.