Licență

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2021 - 2024 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Pentru înscriere, accesati https://admitere.politice.ro

 

În condițiile restrictive impuse de evoluția pandemiei COVID-19, în anul universitar 2021-2022 admiterea pentru ciclul de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Politice se adaptează și se va realiza printr-un examen de pretestare online sub forma unui test grilă susținut după cum urmează:

 • Sesiunea de pretestare luna mai   - 7 mai 2021
 • Sesiunea de pretestare luna iulie  - 09 iulie 2021
 • Specializari/programe de studii

Facultatea de Stiinte Politice ofera candidatilor patru specializari/programe de studii acreditate:

 • Stiinte Politice
 • Sociologie
 • Relatii internationale si studii europene
 • Psihologie

Numarul de locuri

Capacitatea de scolarizare (numarul total de locuri, buget si taxa) pentru seria 2021-2024 este:

 • specializarea Sociologie, 50 locuri;
 • specializarea Psihologie, 50 locuri;
 • specializarea Relatii internationale si studii europene, 150 locuri;
 • specializarea Stiinte Politice, 200 locuri.

Numarul de locuri scoase la concurs este aprobat in fiecare an de catre Ministerul Educației. Numarul total de locuri finantate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2020 a fost 219.

Calendarul admiterii 2021

Sesiunile de pretestare
Pentru anul universitar 2021-2022 se vor desfasura doua sesiuni de pretestare după cum urmeaza:

 • In luna mai, vineri 07 mai 2021;  test online, ora 10,00
 • In luna iulie, vineri, 09 iulie 2021; test online, ora 10,00

Inscrierea, participarea la sesiunile de pretestare

Inscrierea la fiecare dintre cele doua sesiuni de pretestare se va face online, pe platforma https://admitere.politice.ro/, dupa cum urmează:

 • 08 martie-30 aprilie, pentru pretestarea din 07 mai.  Taxa de inscriere este 80 RON.
 • 17 mai-29 iunie, pentru pretestarea din 09 iulie. Taxa de inscriere este 80 RON.
 • Pentru cetatenii straini, inclusiv romanii de pretutindeni se vor publica informatii in timp util pe site-ul admitere.snspa.ro. Pentru mai multe detalii accesati e-mail: nonEUcandidates@snspa.ro sau respectiv etnici.romani@snspa.ro.

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfanii;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor solicita in scris acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.
Candidatii care se inscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.
Taxa de admitere se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice. Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare vor fi afisate in timp util pe site-ul FSP.

Rezultatele sesiunilor de pretestare:

 • 10 mai 2021 (depunerea contestațiilor 11 mai și rezultate finale 12 mai)
 • 10 iulie 2021 (depunerea contestațiilor 10 iulie și rezultate finale 12 iulie)
 • 12 iuie 2021 afișarea rezultatelor celor două sesiuni de pretestare.

Conditii de admitere

În perioada 09-16 iulie 2021, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Media generala a examenului de bacalaureat (se incarca diploma de BAC si foaia matricola).
 • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
 • Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).
 • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

Rezultatele concursului de admitere

 • Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile mai si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 19 iulie 2021, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.
 • În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 20-25 iulie 2021. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de bacalaurat în original în periaoda 20-23 iulie 2021.

IMPORTANT!

 • Candidatii care nu vor completa pana la data de 16 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).
 • Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEC.
 • Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de MEC (CNRED).
 • Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna mai se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.
 • Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Detalii tehnice privind desfășurarea Examenul de pretestare

Examenul de pretestare va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute.  
Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.
În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), pretestarea va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea pretestării generale, cu păstrarea distanțării fizice și adoptarea unui comportament preventiv (utilizare măști, gel hidroalcoolic, etc.).
Pentru a asigura corectitudinea pretestării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - https://e.politice.ro și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.
Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății https://admitere.politice.ro/ următoarele:

 • aplicația SEB pentru PC, MAC sau IPAD
 • fișierul configurat de pe care se va da examenul (va fi furnizat prin email)
 • aplicația Webex: https://www.webex.com/

Conturile create vor trebui să folosească numele exacte și complete ale candidaților.
Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.
În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de pre-testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, https://admitere.politice.ro/, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății (https://e.politice.ro) pe care se va desfășura examenul.
 2. Pentru a ușura testarea, un ghid de prezentare și un material video explicativ vor fi disponibile pe site-ul https://admitere.politice.ro/ și mai multe sesiuni de instruire se vor desfășura cu candidații.  Aceste sesiuni de instruire vor fi anunțate în timp util.
 3. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate cu o zi inainte de data testării.
 4. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 5. Candidații vor primi pe adresa de email link-urile pentru a se accesa  site-ul Webex și fișierul configurat ce va fi deschis prin browserul SEB, pentru platforma didactică e.politice.ro. La momentul de începere a examinării candidații vor accesa acest fișier care îi va direcționa automat către pagina de pretestare. Aici își vor introduce numele de utilizator și parola primite prin mail, apoi vor putea începe testul la momentul decis de supraveghetorii camerei Webex.
 6. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 7. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 8. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.