Lista candidaților declarați admiși în anul I, 2016/2017