Masterat în Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă

PREZENTARE ADMITERE-MASTERAT.RO (LIMBA ROMANA)

Masterat în Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă

Durată: 2 ani (120 de credite ECTS)

Coordonator de program: Todor Arpad

Persoană de contact: Todor Arpad todor.arpad@politice.ro

DESCRIERE

Noul program masteral profesional in limba engleza, al Facultatii de Stiinte Politice din cadrul SNSPA ­ Bucuresti cu durata de 2 ani (120 credite ECTS), acreditat ARACIS. Programul în Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă este destinat formării competențelor profesionale ale tuturor absolvenților de învățămînt superior interesați de problematica politicilor publice referitoare la problematica mediului și a dezvoltării durabile.

 Obiective

 1. Formarea de generații noi de masteranzi cu abilități practice și gândire critică asupra intervenției și politicilor legate de politicile de mediu și dezvoltare durabilă;
 2. Facilitarea accesului angajaților și angajatelor din instituțiile centrale și administrația publică locală cu atribuții directe sau indirecte în domeniul implementării politicilor publice cu impact asupra mediului și dezvoltării durabile de a își dezvolta competențele și abilitățile;
 3. Valorificarea expertizei şi resurselor umane rezultate prin parcurgerea programului de studii.

Misiunea principală a masteratului este una aplicativă, urmărind formarea și perfecționarea experților în domeniul politicilor publice în domenii relevante pentru protecția mediului și dezvoltării durabile, cu accent asupra cunoașterii și gestionării problemelor cu care se confruntă în prezent România și Uniunea Europeană.

 Discipline studiate:

 • Analiza aplicata a politicilor de mediu si dezvoltare durabila din UE;
 • Dezvoltarea durabilă în Politicile Uniunii Europene;
 • Environmental Ethics and Politics (Etică și Politică a Mediului);
 • Ecologie politică;
 • Managementul și conservarea biodiversității;
 • Laborator de cercetare în domeniul mediului și dezvoltării durabile;
 • Construcția pieței forței de muncă și instituțiile negocierilor colective în Europa; Managementul proiectelor;
 • Sociologia grupurilor de interese;
 • Politicile dezvoltării.

************

ADMISSION PRESENTATION-MASTER.RO (ENGLEZA)

Master in Environmental Studies and Sustainable Development

Duration: 2 years (120 ECTS credits)

Program Coordinator: Todor Arpad

Contact person: Todor Arpad todor.arpad@politice.ro

 

DESCRIPTION

The new MA program in English, at the Faculty of Political Science from SNSPA ¬ Bucharest, has a 2 years duration (120 credits ECTS)and is  accredited by ARACIS. The Program in Environmental Studies and Sustainable Development is designed to train the professional competences of all graduates of higher education interested in public policy issues related to environmental protection and sustainable development.

 

OBJECTIVES

1. Creating new generations of master students with practical skills and critical thinking, trained to work on interventions and policies related to environmental policies and sustainable development;

2. Facilitating the access of employees from central and local public administration to participate in projects related to the implementation of public policies with an impact on the environment and sustainable development to develop their skills and abilities;

3. Valuing the expertise and human resources resulting from the curriculum.

 

The Master's mission is an applied one, aiming to train public policy experts in areas relevant to environmental protection and sustainable development, focusing on the problems currently faced by Romania and the European Union.

 

 DISCIPLINES (selection):

• Applied analysis of environmental and sustainable development policies in the EU;

• Sustainable development in European Union’s Policies;

• Environmental Ethics and Politics;

• Political ecology;

• Management and conservation of biodiversity;

• Research laboratory in the field of environment and sustainable development;

• Construction of the labor market and collective negotiation institutions in Europe; Project Management;

• Sociology of interest groups;

• Development policies.

Pentru a participa la concursul de admitere la studii universitare de master este necesară elaborarea și încărcarea pe site a unui scurt proiect de cercetare (care să documenteze motivația candidatului / candidatei și interesul pentru tematica programului de studiu) și susținerea proiectului în cadrul unui interviu care se va desfășura online.

Condițiile specifice pentru redactarea proiectului

Proiectul trebuie să conțină:

 • detalii despre motivația alegerii domeniului de studiu Științe Politice sau Sociologie / a programului de studiu ales ca primă opțiune;
 • detalii despre interesele de studiu și/sau experiența profesională a candidatului;
 • enunțarea unui subiect de cercetare relevant pentru tematica programului de studiu ales ca primă opțiune;
 • așteptările candidatului cu privire la programul masteral ales ca primă opțiune.

Proiectul se va redacta în limba în care se desfășoară programul de master ales ca primă opțiune și va avea aproximativ 1 pagină.

PASI UTILI PENTRU ADMITEREA 2021 LA MASTERATELE FSP

 1. Accesati http://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/ pentru a va crea contul de utilizator necesar.
 2. Completati (toate detaliile necesare sunt oferite in Ghidul primit pe email la confirmarea contului) paginile contului dumneavoastra si oferiti toate informatiile care va sunt solicitate. Platforma este intuitiva si veti fi in cel mai scurt timp o candidata sau un candidat valoros la programul masteral dorit! Sunt utile si aceste raspunsuri la intrebarile care apar frecvent.
 3. Pentru intrebari punctuale despre admiterea la programele de masterat ale FSP, va rugam sa ne scrieti la adresa: secretariat@politice.ro. Pentru intrebarile tehnice, va rugam sa va adresati admitere@snspa.ro.