PhD Programmes

 


PhD in Political Science

Facultatea de Ştiinţe Politice din SNSPA este prima care a organizat studii doctorale de profil în România (vezi Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetării nr. 4212/20 iulie 2000). Prima şcoală doctorală din SNSPA a fost cea de Ştiinţe politice. Programul doctoral a fost iniţiat de către decana de atunci a Facultăţii de Ştiinţe politice, Mihaela Miroiu, în colaborare cu profesorii Ovidiu Trăsnea şi Mihail Ionescu. Din anul 2005 doctoratul la fără frecvenţă a devenit o formă de studii cu taxă şi au fost introduse studiile doctorale la zi (cu bursă sau fără bursă, cu taxă sau fără taxă). Accesul la resurse de cercetare, la granturi naţionale şi internaţionale precum şi integrarea doctoranzilor în viaţa universitară a permis crearea unei comunităţi de cercetare, adică a unei şcoli doctorale. Profesorii cooordonatori din cadrul programului doctoral sunt : Mihaela Miroiu, Mihail Ionescu, Ion Mircea Paşcu, Adrian Miroiu, Cesar Bîrzea, Adrian Pop. Particularităţile programului nostru doctoral derivă din expertiza coordonatorilor, din derularea programelor de cercetare şi din valorile la care aderă comunitatea noastră universitară. Ofertele cele mai semnificative de cercetare doctorală includ : teorii politice, politici publice, politici de gen, relaţii internaţionale, studii de securitate, etică politică, politici de educaţie. Pentru mai multe informatii privind programul doctoral de stiinte politice acceasti pagina Scolii Doctorale disponibila aici.


PhD in Sociology

Şcoala doctorală de sociologie este foarte tânără, fiind înfiinţată prin ordinul Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetării nr. nr. 3304/ 28 februarie 2008. Cu toate acestea, profesorii săi au însă o experienţă foarte bogată, şcoala doctorală reunind profesori din domeniile sociologiei, antropologiei şi ştiinţelor comunicării, acoperind astfel o largă arie de competenţă şi interes. Toţi profesorii Şcolii doctorale de sociologie sunt coordonatori de doctorate de multă vreme şi au funcţionat anterior în cadrul altor şcoli doctorale din mari universităţi din România. Domnul profesor Vintilă Mihăilescu, directorul şcolii doctorale, a coordonat doctorate în antropologie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj dar şi doctorate în co-tutelă la universităţi din Paris, Lyon, Bruxelles, Geneva, Neuchatel, Perugia şi Quebec. Domnul profesor Paul Dobrescu a coordonat anterior doctorate în domeniul sociologiei la Universitatea Bucureşti si are calitatea de conducător de doctorat in cadrul SNSPA din iulie 2008. Doamna profesoară Mihaela Vlăsceanu este conducătoare de doctorat din 2001, iniţial la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, având ca domeniu de specializare sociologia organizaţiilor. Pe lângă aceştia, Şcoala doctorală de sociologie beneficiază şi de aportul unor colegi din SNSPA şi din alte universităţi din ţară şi străinătate. Oferta educaţională şi de cercetare acoperă domeniile sociologiei, antropologiei şi comunicării sociale. Ceea ce reuneşte domeniile de competenţă ale Şcolii doctorale de sociologie este interesul pentru cercetarea socială empirică şi, atunci când şi cât este cazul, abordările trans-disciplinare. În acest spirit, doctoranzilor li se oferă şi posibilitatea participării la proiecte de cercetare şi sunt îndrumaţi şi sprijiniţi în desfăşurarea unor dezbateri interdisciplinare.