Undergraduate

Specializări:

Științe Politice Forma: invatamant la zi cu frecventa Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Specializarea de științe politice este organizată într-o maniera multidisciplinară. În primii doi ani cursurile sunt obligatorii iar cele din anul 3 sunt integral opționale, studenții alegându-și dintre cursurile oferite astfel încât să obțina numărul de credite necesar. Pe langă cursurile si laboratoarele de specialitate, studenții care aleg acestă specializare își vor desfașura programul obligatoriu de practică în cadrul numeroaselor instituții și organizații cu care Facultatea de Științe Politice colaborează. De asemenea, studenții pot concura pentru a avea acces la programul de mobilități Erasmus prin intermediul căruia pot studia cel puțin un semestru în alte țări membre ale Uniunii Europene.

Ciclu de studii: Licenta


Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Forma: invatamant la zi cu frecventa Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Forma: 
invatamant la zi cu frecventa
Durata: 
3 ani (180 credite ECTS)

ANUL I

Semestrul I

Semestrul II

 • Concepte fundamentale în ştiinţa politică

 • Concepte fundamentale în sociologie

 • Introducere în studiile europene

 • Introducere în economie

 • Istorie modernă şi contemporană a României

 • Gândire critică şi scriere academică

 • Limbi străine

 • Informatica în ştiinţele sociale

 • Istoria gândirii sociale şi politice

 • Istorie universală modernă şi contemporană

 • Instituţii politice

 • Introducere în relaţiile internaţionale

 • Metode de cercetare socială şi politică

 • Practică de specialitate

 • Limbi străine

ANUL II

Semestrul I

Semestrul II

 • Ideologii politice

 • Filosofie politică

 • Politică comparată

 • Instituţiile Uniunii Europene

 • Organizatii internationale

 • Politici publice

 • Teorii politice contemporane

 • Politica Europeana

 • Politicile Uniunii Europene I

 • Gen si Politica

 • Practică de specialitate

ANUL III

Semestrul I

Semestrul II

 • Multiculturalism și Valori Democratice

 • Națiuni și Minorități

 • Politică Românească - Analiza Sistemului Comunist

 • Statul Bunăstării - Evoluție, Provocări și Oportunități Actuale

 • Teme Actuale ale Politicii Mondiale

 • Politiciile Uniunii Europene II

 • Studii Regionale

 • Economie Politică Internațională

 • Holocaustul

 • Opinie Publică Europeană

 • Politică Externă și Diplomație

 • Politici Educaționale

 • Introducere în Studii de Securitate

Disciplinele din anul III sunt cursuri opționale!

 

Ciclu de studii: Licenta


Sociologie Forma: invatamant la zi cu frecventa Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

ANUL I

Semestrul I

Semestrul II

 • Concepte fundamentale în ştiinţa politică

 • Concepte fundamentale în sociologie

 • Introducere în studiile europene

 • Introducere în economie

 • Istorie modernă şi contemporană a României

 • Gândire critică şi scriere academică

 • Limbi străine

 • Informatica în ştiinţele sociale

 • Educatie fizica si sport

 • Istoria gândirii sociale şi politice

 • Istorie universală modernă şi contemporană

 • Instituţii politice

 • Comunicare sociala

 • Metode de cercetare socială şi politică

 • Practică de specialitate

 • Limbi străine

 • Educatie fizica si sport

ANUL II

Semestrul I

Semestrul II

 • Statistica sociala

 • Sociologia Organizatiilor

 • Analiza Electorala

 • Metodologia Anchetei

 • Antropologie

 • Devianta si Control Social

 • Seminar Special

 • Politici Publice

 • Comunitati sociale

 • Sociologie Politica

 • Seminar Special

 • Practica de specialitate

ANUL III

Semestrul I

Semestrul II

 • Sociologia Opiniei Publice. Teorii si metode de cercetare

 • Stratificare sociala

 • Schimbare si conflict social in Romania post-comunista

 • Focus grup

 • Dezvoltare locala si regionala

 • Sociologie publica si jurnalism

 • Sociologia cotidianului

 • Sociologie vizuala

 • Sociologie aplicata: marketing si consum

 • Analiza rețelelor sociale

Disciplinele din anul III sunt cursuri opționale!

 

Ciclu de studii: Licenta


Psihologie Forma: invatamant la zi cu frecventa Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Despre Specializarea Psihologie:

Specializarea Psihologie este o ramură tânără în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București. Specializarea Psihologie este acreditată ARACIS din anul 2014 și face parte din cadrul Departamentului de Sociologie, al Facultății de Științe Politice, oferind absolvenților de liceu posibilitatea de a studia programul de licență în Psihologie. Misiunea noastră este de a instrui și forma pentru piața muncii, absolvenți bine pregătiți, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Ne dorim să fim recunoscuți atât pe piața potențialilor interesați, cât și pe cea a angajatorilor ca fiind o specializare care oferă un mediu excelent de învățare și dezvoltare pentru studenții noștri.

Planul de învățământ este structurat astfel incât să îndeplinească nevoile studenților, care sunt interesați de a obține licența în psihologie: de la studenți care doresc să se angajeze după absolvirea facultății, la studenți care vor să urmeze studii post-universitare în psihologie sau domenii conexe, până la studenți care au un interes general față de psihologie, fiind deja absolvenți de studii superioare. Specializarea Psihologie, acreditată ARACIS, din cadrul SNSPA oferă posibilitatea - celor interesați de a deveni psihologi - de a urma un program de licență, cu durata de 3 ani, având locuri la buget și la taxă.

 

De ce să studiem psihologia la SNSPA?

 

Abordare inter-disciplinară. Pe langă activitățile de instruire și dezvoltare din cadrul specializării Psihologiei, dorim să punem la dispoziția studenților o paletă variată de abodări inter-disciplinare. Astfel, studenții au posibilitatea de lua contact cu domenii conexe din cadrul SNSPA, respectiv: sociologie, științe politice, management, comunicare etc., implicându-se în diferite acțiune comune cu studenții de la celelalte specializări.
• Posibilitatea de a învăța de la profesioniști în domeniul lor de activitate, într-un mod interactiv și placut. Cadrele didactice din cadrul SNSPA abordează o varietate de metode de predare și învățare, de la prelegere, la cursuri și seminarii cu aplicabilitate practică, care includ joc de rol, studii de caz, exerciții în grup, dezbateri etc., pentru a permite studenților să își însușească și să-și dezvolte abilități transferabile, precum: lucrul în echipă, gândire critică și analiză, abilități de prezentare, de relaționare și comunicare etc. Ne propunem să dezvoltăm un mediu de învățare bazat pe colaborare și să încurajăm abordarea experențială de învățare. Dorim ca sudenții noștri să participe activ în proiectele de cercetare și în activitățile întreprinse în cadrul facultății, atât pentru a-și dezvolta abilități analitice , cât și pe cele de comunicare și relaționare, care sunt cruciale în dezvoltarea personală și profesională.
• Oportunități de carieră și pregătirea pentru dezvoltarea unei rute profesionale. Absolvenții de psihologie din cadrul SNSPA sunt bine pregătiți pentru o gamă variată de oportunități pe piața muncii și opțiuni pentru studii post-universitare. Pe parcursul programului de licență, studenții își dezvoltă abilitățile de rezolvare de probleme, lucru în echipă, abilități de comunicare și prezentare, pe care angajatorii le caută. De asemenea, cursurile oferite le creează un mediu propice studenților de a-și însuși și dezvolta abilități metodologice, practice și de analiză care constituie o bază excelentă pentru absolvenții care sunt interesați să lucreze atât în domeniul psihologiei, precum psihologie socială și publică, psihologie organizațională și resurse umane, psihologie educațională și a cercetării, consiliere vocațională, consiliere psihologică, psihologie clinică, psihoterapie, psihologie militară, psihologie judiciară, psihologia sportului, cât și în domenii adiacente: sociologie, publicitate, marketing, management, educație, consultanță, sport etc. Astfel, oferim studenților condiții excelente pe care să-și fundamenteze o viitoare carieră în psihologie și posibilitatea de a alege o gamă largă de opțiuni profesionale.

 

Sondaj în cadrul absolvenților de Psihologie ai Facultății de Științe Politice

 

Suntem mândri de absolvenții noștri și de realizările lor. Păstrăm legătura cu aceștia și ne bucură când suntem în continuare solicitați de a-i îndruma în viața profesională. Organizăm periodic sondaje pentru absolvenți, privitoare la evoluţia în carieră, examinând nivelul de angajabilitate și inserţie profesională oferite prin intermediul programului de studiu. Astfel, sondajul derulat în anul universitar 2013-2014, care a vizat ultimele trei promoții de absolvenți relevă următoarele aspecte:

• 80% dintre absolvenți s-au înscris la programe de studiu post-universitare. Absolvenţii urmează masterate în Psihologie Clinica, Psihoterapie, Psihologie Organizaţională, Sănătate ocupaţională, Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor sau Comunicare managerială şi resurse umane derulate în cadrul facultăţilor de Psihologie din ţară sau străinătate sau în cadrul unor alte facultăţi • În termen de maxim doi ani de la data absolvirii, 67.50% dintre respondenți sunt angajaţi cu norma intreagă, cu contract de munca legal, 10% cu normă parţială, cu contract de muncă legal, iar 22.50% sunt în cautarea unui loc de muncă • Locul de muncă este, în cazul a 57.50% dintre respondenți, în cadrul specializării în care s-au pregătit, 20.00% desfăşurându-şi activitatea într-o specializare apropiată, iar 12.50% în altă specializare. • O mare parte dintre absolvenţii care au răspuns sondajului sunt angajaţi în domeniul resurselor umane şi deţin posturi precum Analist resurse umane, Analist piata muncii (Sourcing Analyst/Recruitment Resourcer), Senior HR Specialist, Referent resurse umane, alţii desfăşurându-şi activitatea ca psiholog clinician, cercetători sau asistenţi universitari, respectiv educatori sau psihopedagogi • Pentru majoritatea absolvenţilor, 72.50% actualul loc de muncă este în domeniul privat, 10% desfăşurându-şi activitatea la stat, iar 2.5% în propria firmă • 42.5% dintre absolvenţi consideră că profesia au deprins-o în principal prin intermediul educaţiei formale oferite în cadrul facultăţii, în timp ce 35% consideră că profesia a fost deprinsă în principal la locul de muncă, 12.5% din diverse alte activităţi, iar 10% din practica făcută în timpul studiilor • 70% dintre respondenți recomandă specializarea unui proaspăt absolvent de liceu.