Guvernare și societate

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Alfred Bulai
DESCRIERE

Acest program masteral are o dimensiune aplicativă și îşi propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul guvernării locale, regionale sau locale. O componentă curriculară importantă, teroretică şi aplicativă, este dată de centrarea pe domeniul practic al guvernării. Masterul asigură, pe de o parte, profesionalizarea în domeniul problematicii instituțiilor politice și al guvernării, pe de altă parte, prin componenta aplicativă, asigură participarea și implicarea directă în procesele de administrare şi management al instituţiilor publice implicate în actul guvernării.

Cui se adresează programul?

Programul de master este destinat în principal absolvenţilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umane, în primul rând celor licenţiaţi în domeniile: sociologie, ştiinţe politice, ştiinţele comunicării, ştiinţe economice, jurnalism, psihologie, ştiinţe administrative, istorie, drept. Programul nu se bazează, însă, pe un sistem de admitere exclusivist, fiind deschis oricărui licenţiat care face dovada unei pregătiri bazale în domeniul sociologiei.

Masterul de sociologie este deschis totodată pentru toţi candidaţii care au licenţe în domenii de graniţă sau care vor să se specializeze în diverse ramuri ale sociologiei, pe baza pregătrii prealabile pe care o au în domeniul lor de licenţă, cum ar fi, spre exemplu, sociologia medicală, sociologia vizuală, psihologia socială, sociologia artei, etc.

Discipline studiate

 • Sociologie electorală
 • Doctrine politice și practică politică
 • Instituții politice
 • Sociologia guvernării
 • Teoria și practica comunicării publice
 • Organizare de partid
 • Metode de cercetare
 • Prospectivă, diagnoză și planificare strategică
 • Sociologia grupurilor de interese
 • Societate civilă și construcție insituțională
 • Managementul proiectelor
 • Marketing politic și guvernamental
 • Sociologie medicală și sănătate publică.