Licență - ZI

Specializări:

Științe Politice

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Planuri de învățământ

Fișe discipline:

Ciclu de studii: Licenta

Specializarea Științe politice a fost prima specializare, alături de Relații internaționale, ce a funcționat în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, instituție ce a fost înființată în 1991. Specializarea de Științe politice este acreditată, fiind evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității cu grad ridicat de încredere. În cadrul Departamentului sunt oferite, pe lângă programul de licență în Științe Politice și o serie de programe de studii universitare de master, atât de cercetare/aprofundare în domeniul științei politice, cât și programe trans-disciplinare ce vizează politicile publice, guvernarea, organizațiile sectorului public, managementul public. Programele de cercetare/aprofundare urmăresc dezvoltarea de abilități de cercetare și oferă absolvenților rute și oportunități de învățare/cercetare în cadrul Școlii Doctorale. De asemenea, programele de studii de master interdiciplinare urmăresc formarea de competențe analitice pentru cariere de experți sau consultanți în organizații publice sau private. De asemenea, în cadrul Departamentului sunt oferite programe de studii universitare de doctorat, sub conducerea unor profesori universitari de înalt prestigiu academic. Programele Departamentului de Științe Politice și Studii Europene au fost evaluate și ierarhizate la nivel național în clasa A a celor mai bune programe naționale în domeniu. Cadrele didactice și de cercetare ale Departamentului sunt printre cele mai renumite personalități academice și civice, având performanțe prestigioase de cercetare în domeniul științelor politice, precum și vizibilitate națională și internațională.


Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Planuri de învățământ

Fișe discipline:

Ciclu de studii: Licenta

Specializarea Relații internaționale are aceeași veche tradiție ca și cea de Științe politice, fiind prezentă în cadrul SNSPA încă de la debutul instituțional al acesteia. În cadrul Departamentului de Științe Politice și Studii Europene este organizat programul de studii universitare de licență în specializarea Relații internaționale și studii europene. Programul este acreditat cu nivel de încredere ridicat, a fost reevaluat periodic la sfârșitul anului 2014 menținându-i-se gradul de încredere ridicat și fiindu-i extinsă, cu această ocazie, capacitatea de școlarizare de la 50 la 150 de locuri în anul I de studii. Programul de studii de licență în Relații internaționale este cea mai solicitată specializare a Facultății, fiind foarte competitiv, mediile de admitere situându-se peste nota 9 în fiecare an. În cadrul domeniului mai larg de științe politice și relații internaționale, programul de licență este de asemenea clasificat în clasa 'A' de excelență, fiind unul dintre cele mai bune la nivel național. Mărturie stau atât recunoașterea națională și internațională a cadrelor didactice și de cercetare ale Departamentului de Științe Politice și Studii Europene, cât și, sau mai ales, performanțele absolvenților noștri atât în cariere academice de cercetare, cât și pe piața muncii în specializarea relații internaționale.


Sociologie

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Planuri de învățământ

Ciclu de studii: Licenta

Specializarea Sociologie funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice (SNSPA București) din anul 2000, ca specializare autorizată, acreditată în 2007 şi reacreditată în 2010. Atât prin proiectele de cercetare, cât şi prin programele de mobilitate studenţească sau a cadrelor didactice şi prin proiectele de colaborare în cadrul programelor doctorale de nivel european, Departamentul de Sociologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a dobândit o largă expunere internaţională, dezvoltând parteneriate operaţionale, dar şi strategice, cu instituţii prestigioase de învăţământ superior şi de cercetare din Europa și Americ de Nord, în domenii precum sociologie, antropologie, sociologie politică.


Psihologie

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 3 ani (180 credite ECTS)

Planuri de învățământ

Ciclu de studii: Licenta

Psihologia este o specializare nouă în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative - SNSPA București. Specializarea Psihologie este acreditată ARACIS din anul 2014 și face parte din cadrul Departamentului de Sociologie, al Facultății de Științe Politice, oferind absolvenților de liceu posibilitatea de a studia programul de licență în Psihologie. Misiunea noastră este de a instrui și forma pentru piața muncii, absolvenți bine pregătiți, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Suntem recunoscuți atât pe piața potențialilor interesați, cât și pe cea a angajatorilor ca fiind o specializare care oferă un mediu excelent de învățare și dezvoltare pentru studenții noștri. Planul de învățământ este structurat astfel incât să îndeplinească nevoile studenților, care sunt interesați de a obține licența în psihologie: de la studenți care doresc să se angajeze în domeniul public sau privat după absolvirea facultății, la studenți care vor să urmeze studii post-universitare în psihologie sau domenii conexe, până la studenți care au un interes general față de psihologie, fiind deja absolvenți de studii superioare.


Discipline opționale pentru toate specializările