Licență - ZI

Specializări:

ȘTIINȚE POLITICE

180 de credite - 3 ani (6 semestre)
> Învățământ de zi
> Limba de studiu: română
> Limbi străine studiate: engleză, franceză
> Coordonare academică: Departamentul Științe Politice și Studii Europene

Specializarea de licență în Științe Politice le oferă studenților o înțelegere profundă a sistemelor politice, proceselor guvernamentale și teoriilor politice. Prima specializare care a funcționat în cadrul SNSPA încă de la înființarea acesteia în 1991, alături de Relații Internaționale, a devenit deja un etalon în spațiul academic intern și internațional, fiind evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității cu grad ridicat de încredere.

Obiectivul acestui program de licență în Științe Politice constă în formarea profesioniștilor în domeniul științelor politice, stabilind o conexiune eficientă și utilă între procesul educațional și cerințele pieței muncii. Programul se distinge prin abordarea unică la nivel național, având ca obiectiv furnizarea către studenți a unor competențe practice necesare pentru a se implica în viața publică și politică internă și internațională, dezvoltarea abilităților de leadership, precum și cultivarea valorilor axate pe implicarea în comunitate. Studenții sunt încurajați să își dezvolte o perspectivă mai concretă asupra aplicării cunoștințelor lor în domeniul politic prin intermediul stagiilor de practică în cadrul instituțiilor de profil relevante cu care FSP are acorduri de colaborare. Dezvoltarea competențelor transferabile, cum ar fi analiza critică, abilitățile de comunicare, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, pregătește studenții pentru o varietate de cariere în cadrul și în afara domeniului științelor politice.

Planuri de învățământ

Fișe discipline:

Locuri la buget 2023-2024: 71

Capacitate de școlarizare 2024-2025: 200


RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

> 180 de credite - 3 ani (6 semestre)
> Învățământ de zi
> Limba de studiu: română
> Limbi străine studiate: engleză, franceză
> Coordonare academică: Departamentul Științe Politice și Studii Europene

Specializarea de licență în Relații Internaționale și Studii Europene este cel mai solicitat program al Facultății, fiind foarte competitiv și unul dintre cele mai bune la nivel național. Specializarea Relații internaționale are aceeași veche tradiție ca și cea de Științe Politice, fiind prezentă în cadrul SNSPA încă de la debutul instituțional al acesteia.

Obiectivul acestui program de licență în Relații Internaționale și Studii Europene constă în formarea de profesioniști care posedă cunoștințe esențiale, atât teoretice, cât și practice, și sunt capabili să aplice cunoștințele dobândite în analize de politică externă, în evaluarea proceselor decizionale ale principalelor organizații internaționale, în mediul diplomatic sau în elaborarea de proiecte cu finanțare europeană sau internațională. Abordarea complexă și inter-disciplinară a relațiilor internaționale este dublată de stagiile de practică în cadrul instituțiilor de profil relevante cu care FSP are acorduri de colaborare. O analiză riguroasă a relațiilor internaționale, în colaborare cu experți din domeniu, reprezintă cel mai sigur mod de a înțelege corespunzător dinamica interacțiunilor actorilor scenei internaționale și facilitează implicarea directă la nivel național, european sau internațional a viitorilor absolvenți.

Planuri de învățământ

Fișe discipline:

Locuri la buget 2023-2024: 65

Capacitate de școlarizare 2024-2025: 150


SOCIOLOGIE

> 180 de credite - 3 ani (6 semestre)
> Învățământ de zi
> Limba de studiu: română
> Limbi străine studiate: engleză, franceză
> Coordonare academică: Departamentul de Sociologie

Specializarea de licență în Sociologie funcționează din anul 2000, este acreditată și este recunoscută pentru atenția acordată caracterului aplicativ al instruirii, cu o preocupare permanentă de a oferi oportunitatea implicării în activități profesionale.

Obiectivele generale ale programului de studii universitare în domeniul Sociologie vizează dobândirea de către absolvenți a cunoștințelor și competențelor necesare pentru integrarea pe piața muncii din poziția de profesioniști înalt specializați în domeniul studiat, competenți atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Programul de studii urmărește, totodată, dobândirea de către absolvenți a mai multor competențe profesionale și transversale printre care: aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficiență, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională; aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională; transferul de metode și modele dintr-o ramură în alta a științelor despre societate.

Planuri de învățământ

Locuri la buget 2023-2024: 40

Capacitate de școlarizare 2024-2025: 50


PSIHOLOGIE

> 180 de credite - 3 ani (6 semestre)
> Învățământ de zi
> Limba de studiu: română
> Limbi străine studiate: engleză, franceză
> Coordonare academică: Departamentul de Sociologie

Specializarea de licență în Psihologie este cea mai tânără specializare din cadrul Facultății de Științe Politice a SNSPA. Data recentă a acestui program de licență (acreditat din anul 2014) reprezintă un atu, oferind studenților dinamism, flexibilitate, un corp profesional tânăr cu solide competențe academice și practice, puternic racordat la realitățile internaționale în domeniul psihologiei.

Viziunea programului de studii universitare de licență Psihologie constă în realizarea unei punți de legătură între procesul academic și practica profesională. Misiunea programului de studii Psihologie este de a pregăti corespunzător studenții care își doresc o carieră în sfera științelor comportamentale. Este demonstrat faptul că, pe lângă trăsăturile de personalitate adecvate și potențialul intelectual ridicat, succesul în profesia de psiholog este puternic determinat de cunoștințele fundamentale și deprinderile practice care se dobândesc în cadrul procesului de învățare academică.

Astfel, printre obiectivele principale ale acestui program de studiu se numără atât asigurarea unui echilibru între exigențele unui proces educativ fără lacune și cerințele pieței forței de muncă, cât și dezvoltarea atentă a competențelor științifice și profesionale ale viitorilor psihologi.

Planuri de învățământ

Locuri la buget 2023-2024: 40

Capacitate de școlarizare 2024-2025: 50


Discipline opționale pentru toate specializările