MA Program in Labour Studies - Admission

Admitere Masterat Labour Studies (Studii de Muncă): termen limită pentru înscriere online 24 iulie 2019.

Interviurile pentru admitere (o discuție liberă pe baza CV-ului, a scrisorii de motivație, și a temei generale Starea Actuală a Statului Bunăstării în România) vor avea loc pe data de 25 iulie 2019 (ora va fi anunțată prin e-mail fiecarui candidat, dar si prin intermediul portalului admitere-masterat.politice.ro), la sediul SNSPA din bd. Expoziției nr. 30A, etajul 7, Facultatea de Știinte Politice. Interviurile pentru admitere pot avea loc și prin skype pentru candidații care nu pot participa la interviul față în față.

Nota minimă pentru admitere este 5 (cinci).

Candidații/candidatele vor fi admiși/admise pe locuri bugetate (15 locuri) sau cu taxă (10 locuri).

Deschideți un cont sau autentificați-vă, dacă aveți deja cont, pe platforma http://admitere-masterat.politice.ro.

Completați în rubrica dedicată, numărul și seria chitanței care atestă plata taxei de examinare. Păstrați chitanța! Absolvenții SNSPA sunt scutiți de plata taxei de examinare.

Alegeți Masteratul de Studii de Muncă din lista aflată în coloana dreaptă și completați datele de înscriere. Nu uitați să încărcați CV-ul și scrisoarea de motivație (în format Word sau PDF)! Opțional, puteți încărca un text scris/eseu personal.

Participați la interviul la care veți fi invitați să prezentați motivele pentru care sunteți interesat/ă de Masteratul de Studii de Muncă.

Interviurile pentru admitere vor avea loc prin skype pentru candidații care nu pot participa la interviu față în față.

Candidații/candidatele vor fi admiși/admise pe locuri bugetate sau cu taxă.

Dacă nu sunteți absolvent/ă SNSPA, pentru plata taxei de examinare folosiți aceste detalii:
Str. Povernei, nr. 6, sectorul 1, București
SNSPA – Facultatea de Științe Politice
Cont bancar: RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Dorobanți
Cod fiscal – 9510194
Detaliile plății:
- numele și prenumele candidatului / candidatei
- taxă înscriere la examenul de admitere FSP

Dacă în urma interviului veți fi admis/ă, pentru înmatricularea dumneavoastră vor fi necesare următoarele acte:
- cerere tip de la secretariat;
- diploma de licență sau echivalenta acesteia, în original;
- declarație pe proprie răspundere că nu ați urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat;
- certificat de naștere în copie legalizată (sau originalul pentru autentificare);
- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul (copie legalizată sau originalul pentru autentificare);
- copie carte de identitate;
- adeverință medicală;
- două fotografii 3/4;
- chitanță de plată a taxei de înscriere la interviul de admitere (valoarea taxei este de 150 lei). Absolvenții SNSPA sunt scutiți de plata acestei taxe;
- chitanță de plată a taxei de înmatriculare, în valoare de 100 lei (poate fi achitată în contul RO85BRDE445SV18989114450, deschis la BRD).

Depunerea diplomei de licență în original este obligatorie pentru candidații / candidatele care optează pentru un loc subvenționat de la bugetul de stat.

Candidații / candidatele care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la buget, se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.

Back to http://politice.ro/ro/labourstudies