MA Program in Labour Studies - Admission

Admitere Masterat Labour Studies (Studii de Muncă): termen limită pentru înscriere online 22 iulie 2022. Calendarul admiterii este disponibil aici.

Participați la interviul la care veți fi invitați să prezentați motivele pentru care sunteți interesat/ă de Masteratul de Studii de Muncă și opiniile dumneavoastră privind o problemă relevantă pentru acest masterat, cum ar fi relațiile de muncă, resursele umane, politicile sociale. Detaliile privind organizarea interviurilor de admitere vor fi transmise pe email candidaților înscriși.

Nota minimă pentru admitere este 5 (cinci).

Candidații/candidatele vor fi admiși/admise pe locuri bugetate (15 locuri) sau cu taxă (10 locuri).

Deschideți un cont pentru studii de masterat pe platforma https://adm.snspa.ro/ // https://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/.

Completați Numele, Prenumele, Emailul si selectati Facultatea de Științe Politice.

Alegeți Masteratul de Studii de Muncă și completați datele de înscriere. Nu uitați să încărcați CV-ul și scrisoarea de motivație (în format Word sau PDF)! Opțional, puteți încărca un text scris/eseu personal. Absolvenții SNSPA sunt scutiți de plata taxei de examinare.

Candidații/candidatele vor fi admiși/admise pe locuri bugetate sau cu taxă.

Dacă în urma interviului veți fi admis/ă, pentru înmatricularea dumneavoastră vor fi necesare următoarele acte:
- cerere tip de la secretariat;
- diploma de licență sau echivalenta acesteia, în original;
- declarație pe proprie răspundere că nu ați urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat;
- certificat de naștere în copie legalizată (sau originalul pentru autentificare);
- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul (copie legalizată sau originalul pentru autentificare);
- copie carte de identitate;
- adeverință medicală;
- două fotografii 3/4;
- chitanță de plată a taxei de înscriere la interviul de admitere (valoarea taxei este de 150 lei). Absolvenții SNSPA sunt scutiți de plata acestei taxe;
- chitanță de plată a taxei de înmatriculare, în valoare de 100 lei (poate fi achitată online sau în contul RO85BRDE445SV18989114450, deschis la BRD).

Depunerea diplomei de licență în original este obligatorie pentru candidații / candidatele care optează pentru un loc subvenționat de la bugetul de stat.

Candidații / candidatele care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la buget, se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.

Înapoi la pagina http://politice.ro/ro/labourstudies