Bogdan Bucur

 Lector Universitar Doctor

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, 703

 Adresă de e-mail: bucur[at]politice.ro

 Departament: Departament Sociologie

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

 Link CV: CV

Cursuri predate: Concepte fundamentale în sociologie, Lumea de ieri: o frescă socială a României Mari, Istorie și gândire socială în România: devianţa în perspectivă istorică, Sociologie juridică.

Interese de cercetare: Teorie și metodologie sociologică, Istoria sociologiei românești, Școala Sociologică de la București, Sociologie istorică românească, Istorie socială românească, analiza rețelelor sociale istorice.

Scurtă descriere: Bogdan Bucur este lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Este licențiat în științe politice (SNSPA) și drept (Universitatea din București). A absolvit Masteratul de istoria ideilor și mentalităților (Facultatea de Istorie, Universitatea din București) și este doctor în sociologie (Universitatea din București) cu teza Manifestările politico-administrative în cercetările monografice ale Școlii Sociologice de la București. Teza de doctorat a fost publicată în 2019 sub titlul Sociologia proastei guvernări în România interbelică (Editura RAO). În 2021, cartea a fost distinsă de Academia Română cu Premiul Dimitrie Gusti (acordat pentru domeniul de cercetare sociologie).

Bogdan Bucur este titularul seminarului de Concepte fundamentale în sociologie (anul I, licență) și al cursurilor Lumea de ieri: o frescă socială a României Mari (anul III, licență), Istorie și gândire socială în România: devianţa în perspectivă istorică (anul I, master) și Sociologie juridică (anul II, master). Principalele domenii de cercetare științifică sau de interes academic sunt: istoria sociologiei românești (cu precădere, Școala Sociologică de la București, fondată și condusă de academicianul Dimitrie Gusti, între 1918-1948), sociologia istorică românească (cu precădere, fenomenele sociale complexe subsecvente îndelungatului proces de tranziție și modernizare a României, din perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul veacului al XX-lea) și analiza rețelelor sociale istorice.

Dintre lucrările mai cunoscute publicate de Bogdan Bucur amintim Devălmășia valahă (1716-1828): o istorie anarhică a spațiului românesc (Paralela 45, Pitești, 2008). Jean Pangal, documente inedite: 1932-1942: contribuții la analiza rețelelor sociale istorice (Editura RAO, București, 2016) a primit Premiul Gheorghe Brătianu din partea Societății de Științe Istorice din România. Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri (Editura RAO, București, 2017) a fost distinsă cu Premiul Nicolae Iorga, atât de către Societatea de Științe Istorice din România, cât și de către revista Magazin istoric (în parteneriat cu Banca Națională a României). Volumul a devenit film documentar și a ajuns bestseller în România și Republica Moldova. Pentru această lucrare, Bogdan Bucur a primit, din partea Președintelui României, Medalia Aniversară Centenarul Marii Uniri.

Mai multe informații despre lucrările științifice publicate de Bogdan Bucur se regăsesc la https://snspa.academia.edu/BogdanBucur sau https://www.researchgate.net/profile/Bogdan_Bucur3