Admitere Masterat

ADMITERE MASTERAT

 Vă oferim două tipuri de programe masterale

MASTERATE de tip avansat:

Sunt destinate în primul rând celor care vor să se specializeze în domeniul ştiinţelor politice, sociologiei sau antropologiei, inclusiv pentru cei care doresc continuarea studiilor masterale cu un program doctoral în aceste domenii de specializare. Universitatea noastră oferă programe de doctorat în științe politice, sociologie și antropologie.

Domeniul Stiinte Politice:

Domeniul Sociologie

Toate aceste programe de masterat sunt acreditate.

MASTERATE de tip aplicativ:

Sunt deschise tuturor absolvenţilor de licenţă care vor să se profesionalizeze în domeniile acoperite de programele de masterat. Vă oferim în acest an universitar următoarele programe de masterat:

Domeniul Stiinte Politice:

Domeniul Sociologie

Toate aceste programe de master sunt acreditate

Admitere

Pentru anul universitar 2024-2025 sesiunea de admitere se va organiza pentru toate programele de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, in luna iulie, după cum urmează:

  1. Perioada de înscriere: 08 – 23 iulie 2024 (Notă: Platforma se deschide pe 08 iulie, la ora 9.00, și se închide pe 23 iulie, la ora 14.00). Înscrierea se face exclusiv online pe adresa http://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/ prin crearea unui cont și încărcarea informațiilor și documentelor necesare, conform explicațiilor prezentate mai jos.
  2. Susținerea interviurilor: 24-26 iulie 2024 (interviul se va susține on-line folosind aplicația webex; programarea pe masterate va fi afișată în timp util).
  3. Afișarea rezultatelor: 29 iulie 2024 .
  4. Perioada de înmatriculare: 30 – 31 iulie 2024 .

*În situația în care rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie 2024. Informațiile vor fi afișate în timp util.

Locuri speciale studii universitare de master (se va incarca in platforma documentul justificativ) :

  1. Candidați proveniți din centrele de plasament, pana în 26 ani, (adeverința/dovada justificativă în acest sens)
  2. Candidați de etnie romă (adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor)
  3. Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități (adeverință/ dovadă justificativă în acest sens),
  4. Candidați aflați în situații de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai (adeverință eliberată de Direcția de asistență socială pe raza căruia candidatul are domiciliul justificativă în acest sens).

Documentația necesară: 1. Scrisoare de intenție + 2. CV actualizat

1. Pentru a participa la concursul de admitere este necesară elaborarea și încărcarea pe site a unei scurte scrisori de intenție/motivare (care să documenteze motivația candidatului / candidatei și interesul pentru tematica programului de studiu) și susținerea acesteia în cadrul unui interviu care se va desfășura online.

* Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor încărca pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.
** Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor încărca documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situație scrisoarea de motivație în limba engleză se notează cu ADMIS sau RESPINS.

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii (aceasta trebuie să conțină):

  • detalii despre motivația alegerii domeniului de studiu Științe Politice sau Sociologie / a programului de studiu ales ca primă opțiune;
  • detalii despre interesele de studiu și/sau experiența profesională a candidatului;
  • enunțarea unui subiect de cercetare relevant pentru tematica programului de studiu ales ca primă opțiune;
  • așteptările candidatei/candidatului cu privire la programul masteral ales ca primă opțiune.

Pentru redactarea scrisorii de motivare/intenție puteți utiliza acest model. Dimensiunea scrisorii nu trebuie să depășească 1000 de cuvinte.
Interviul online presupune susținerea scrisorii de motivare/intenție.

2. CV-ul actualizat.

*Important! Trebuie să uniți scrisoarea de intenție și CV-ul și să le încărcați împreună, deoarece platforma oferă posibilitatea încărcării unui singur document (de preferință pdf).

PASI UTILI PENTRU CREAREA CONTULUI NECESAR ADMITERII LA MASTERATELE FSP

  1. Accesati http://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/ pentru a va crea contul de utilizator necesar.
  2. Completați (toate detaliile necesare sunt oferite in Ghidul primit pe email la confirmarea contului) paginile contului dumneavoastră si oferiți toate informațiile si documentele care va sunt solicitate. Platforma este intuitiva si veti fi in cel mai scurt timp o candidata sau un candidat valoros la programul masteral dorit! Accesarea sectiunii Utile va poate oferi raspunsuri la intrebarile care apar frecvent.
  3. Pentru intrebari punctuale despre admiterea la programele de masterat ale FSP, va rugam sa ne scrieti la adresa: secretariat@politice.ro.