CECOP

Centrul de Consiliere și Orientare Profesională (CeCOP) al SNSPA deservește toate structurile academice din SNSPA și urmărește completarea actului educativ prin stabilirea unor relaţii intercomunitare, implicarea studenților în activități exterioare mediului academic clasic și oferirea de consiliere și orientare profesională.

CeCOP-ul își propune îmbunătăţirea perspectivelor de angajare pe piaţa muncii a studenților/absolvenților Școlii Naționale și facilitarea accesului studenţilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul diverselor instituţii și organizaţii partenere sau interesate. Centrul se preocupă și de informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, nonformală și informală desfășurate în ţară şi în străinătate, dar și de promovarea ofertei academice și a imaginii SNSPA spre publicul larg și către alte instituţii de învăţământ.

Activitățile CeCOP:

  • Servicii de consiliere și orientare profesională, inclusiv consiliere didactică, pentru studenţii din SNSPA;
  • Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare pe piaţa specifică a studenţilor din SNSPA;
  • Contribuirea la creșterea performanţelor academice și o mai bună integrare în viaţa academică internă și internaţională ale studenţilor SNSPA;
  • Facilitarea accesului studenţilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul diverselor instituţii și organizaţii partenere și interesate;
  • Informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, nonformală și informală desfășurate în ţară și în străinătate;

Contact:
Website: snspacecop.wordpress.com