Reviste FSP

The Romanian Journal of Society and Politics (RJSP) RJSP (ISSN print: 1582-5795, ISSN online: 2393 – 3224) este una dintre cele mai vechi reviste academice din domeniul ştiinţelor politice din România. A fost înființată în anul 2001 și este în mod curent editată de Facultatea de Științe Politice, cu sprijinul Fundației Proiectul pentru Educație Civică și Dezvoltare Academică. RJSP oferă un forum de dezbatere internațional și interdisciplinar pentru publicarea de articole de cercetare originale, de înaltă calitate, exclusiv în limba engleză, selectate pe baza sistemului double-blind peer-review, în domeniile: științe politice, studii europene, relații internaționale, studii de securitate. Alături de articole, RJSP publică și recenzii ale unor cărți recente și relevante în aceste domenii, precum și articole care fac recenzia unor cărți publicate pe o anumită temă. RJSP aderă la o politică de open access în privinţa articolelor publicate, fiind indexată în mai multe Baze de Date Internaţionale (BDI): EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS. Website: http://www.rjsp.politice.ro/ Contact: rjsp@politice.ro

Perspective Politice Perspective Politice este o revistă a Facultății de Științe Politice, deschisă oricărei paradigme, model sau abordări curente în analiza și cercetarea politicului: de la analiză internă și internaţională până la teoriile alegerii raţionale și statistică matematică trecând prin etică și istoria gândirii politice. Este și motivul pentru care titlul acestei reviste folosește pluralul: perspectivele politice sunt firești într-o societate plurală, dialogică, reflexivă, deliberativă. Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI). Website: http://perspective.politice.ro

Revista Societatea Reală Revista Societatea Reală a fost înfiinţată de către un grup de profesori și de cercetători de la Catedra de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Politice. Revista își propune să ofere studii și analize asupra societăţii românești elaborate atât de reputaţi specialiști, cât și de tineri cercetători sau profesori. În revistă sunt reflectate în mod obiectiv procesele multiple ale vieţii cotidiene din societatea contemporană românească, oferind, totodată, atât specialiștilor un spaţiu de dezbatere și dialog, cât și publicului larg, aplecat spre cunoașterea și înţelegerea fenomenelor sociale, un instrument util pentru raportarea la lumea în care trăim. Website: http://societateareala.com