Științe Politice și Studii Europene

 


Departamentul de Științe Politice și Studii Europene include specializările: Științe Politice, respectiv Relații Internaționale și Studii Europene

Conducerea departamentului de Științe politice și Studii Europene este asigurată în prezent de următoarele persoane:

Directorul departamentului : Conf. univ. dr. Mihai Ungureanu
Membrii în consiliul departamentului: Lect. univ. dr. Claudiu Crăciun și Lect. univ. dr. Bogdan Florian


Strategie Cercetare SPSE 2023-2027


Științe Politice

Specializarea Științe politice a fost prima specializare, alături de Relații internaționale, ce a funcționat în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, instituție ce a fost înființată în 1991. Specializarea de Științe politice este acreditată, fiind evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității cu grad ridicat de încredere. În cadrul Departamentului sunt oferite, pe lângă programul de licență în Științe Politice și o serie de programe de studii universitare de master, atât de cercetare/aprofundare în domeniul științei politice, cât și programe trans-disciplinare ce vizează politicile publice, guvernarea, organizațiile sectorului public, managementul public. Programele de cercetare/aprofundare urmăresc dezvoltarea de abilități de cercetare și oferă absolvenților rute și oportunități de învățare/cercetare în cadrul Școlii Doctorale. De asemenea, programele de studii de master interdiciplinare urmăresc formarea de competențe analitice pentru cariere de experți sau consultanți în organizații publice sau private. De asemenea, în cadrul Departamentului sunt oferite programe de studii universitare de doctorat, sub conducerea unor profesori universitari de înalt prestigiu academic. Programele Departamentului de Științe Politice și Studii Europene au fost evaluate și ierarhizate la nivel național în clasa A a celor mai bune programe naționale în domeniu. Cadrele didactice și de cercetare ale Departamentului sunt printre cele mai renumite personalități academice și civice, având performanțe prestigioase de cercetare în domeniul științelor politice, precum și vizibilitate națională și internațională.


Relații Internaționale și studii europene

Specializarea Relații internaționale are aceeași veche tradiție ca și cea de Științe politice, fiind prezentă în cadrul SNSPA încă de la debutul instituțional al acesteia. În cadrul Departamentului de Științe Politice și Studii Europene este organizat programul de studii universitare de licență în specializarea Relații internaționale și studii europene. Programul este acreditat cu nivel de încredere ridicat, a fost reevaluat periodic la sfârșitul anului 2014 menținându-i-se gradul de încredere ridicat și fiindu-i extinsă, cu această ocazie, capacitatea de școlarizare de la 50 la 150 de locuri în anul I de studii. Programul de studii de licență în Relații internaționale este cea mai solicitată specializare a Facultății, fiind foarte competitiv, mediile de admitere situându-se peste nota 9 în fiecare an. În cadrul domeniului mai larg de științe politice și relații internaționale, programul de licență este de asemenea clasificat în clasa 'A' de excelență, fiind unul dintre cele mai bune la nivel național. Mărturie stau atât recunoașterea națională și internațională a cadrelor didactice și de cercetare ale Departamentului de Științe Politice și Studii Europene, cât și, sau mai ales, performanțele absolvenților noștri atât în cariere academice de cercetare, cât și pe piața muncii în specializarea relații internaționale.