Sociologie

Conducerea departamentului de sociologie este asigurată în prezent de următoarele persoane:

Directorul departamentului de sociologie: Conf. univ. dr. Alfred Bulai
Membrii în consiliul departamentului: Conf. univ. dr. Cătălin Augustin Stoica și Lect. univ. dr. Bogdan Iancu


Sociologie         

Specializarea Sociologie funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice (SNSPA București) din anul 2000, ca specializare autorizată, acreditată în 2007 şi reacreditată în 2010. Atât prin proiectele de cercetare, cât şi prin programele de mobilitate studenţească sau a cadrelor didactice şi prin proiectele de colaborare în cadrul programelor doctorale de nivel european, Departamentul de Sociologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a dobândit o largă expunere internaţională, dezvoltând parteneriate operaţionale, dar şi strategice, cu instituţii prestigioase de învăţământ superior şi de cercetare din Europa și Americ de Nord, în domenii precum sociologie, antropologie, sociologie politică.

Profesorii din Departamentul de Sociologie au fost şi sunt implicață în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, în calitate de directori de proiect sau membri ai echipelor de cercetare. Mai mult, specializarea Sociologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice este recunoscută pentru atenţia acordată caracterului aplicativ al instruirii, existând o preocupare permanentă de a oferi studenţilor oportunitatea implicării în activităţi profesionale. Departamentul de Sociologie desfăşoară proiecte de cercetare autofinanţate / în regim de voluntariat, programe de practică studenţească şi participări la viaţa academică, publicarea în reviste de specialitate, organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, seminarii tematice, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale. Departamentul de Sociologie este recunoscut pentru calitatea și inovarea cercetării sociale. Profesorii și studenții din acest departament s-au implicat activ în viața comunității (București) prin implementarea anuală a cercetării Sociobarometrul București, prin care explicăm obiectiv, științific, probleme sociale, economice și politice din viața municipiului București și a zonelor limitrofe.


Psihologie

Psihologia este o specializare nouă în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative - SNSPA București. Specializarea Psihologie este acreditată ARACIS din anul 2014 și face parte din cadrul Departamentului de Sociologie, al Facultății de Științe Politice, oferind absolvenților de liceu posibilitatea de a studia programul de licență în Psihologie.

Misiunea noastră este de a instrui și forma pentru piața muncii, absolvenți bine pregătiți, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Suntem recunoscuți atât pe piața potențialilor interesați, cât și pe cea a angajatorilor ca fiind o specializare care oferă un mediu excelent de învățare și dezvoltare pentru studenții noștri.

Planul de învățământ este structurat astfel incât să îndeplinească nevoile studenților, care sunt interesați de a obține licența în psihologie: de la studenți care doresc să se angajeze în domeniul public sau privat după absolvirea facultății, la studenți care vor să urmeze studii post-universitare în psihologie sau domenii conexe, până la studenți care au un interes general față de psihologie, fiind deja absolvenți de studii superioare.

Specializarea Psihologie, acreditată ARACIS, din cadrul SNSPA oferă posibilitatea, celor interesați de a deveni psihologi, de a urma un program de licență, cu durata de 3 ani, având locuri la buget și la taxă.


Admitere

Planuri de învățământ

Programele de masterat organizate in Departamentul de Sociologie:

Sociologie | Antropologie | Guvernare și societate | Studii Vizuale și Societate