Finalizare studii - inscriere online sustinere licenta Sesiunea februarie 2021 Universitatea Dunarea de Jos GALATI

ETAPA 1 (formalități de înscriere online - partea administrativă)

Înscrierea: 01 - 15 februarie 2021

  • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • declarație privind originalitatea lucrării (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • diploma de bacalaureat - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de naştere - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent, dacă e cazul;
  • 800 RON taxa de licență;
  • 2 fotografii tip buletin (vor fi aduse de un delegat al universității).

ETAPA 2 (formalități de înscriere online - partea academică)

Lucrarea de licenţă și proiectul de cercetare se vor transmite online, în format PDF, până la data de 15 februarie 2021, ora 23,59. (pe prima pagină se va face mentiunea conform cu originalul” și semnătura absolventului)

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Proba 1: Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate constă în predarea unui proiect de cercetare, cu tematică din aria relații internaționale.  Proiectul se va nota de comisia de evaluare fără prezentare din partea candidatului.
La data de 22.02.2021 se vor afisa rezultatele.

Proba 2: Susținerea on-line a lucrării de licență: 23 februarie 2021  (programarea pe ore și comisii se va face în data de 22 februarie)

IMPORTANT:
Pentru a transmite on-line documentele absolventul trebuie să se autentifice cu o adresă de email de pe GOOGLE care sa conțina numele și prenumele.

Încărcare Documente administrative

Vă rugăm să completați următoarele documente și să le încăcați pe link-ul Documente administrative (împreună cu celelalte informații și documente solicitate in formular) al specializarii studiate:
Fisa de inscriere
Declarație originalitate
Referat evaluare lucrare licență

Pentru a completa documentele PDF se folosește programul Adobe Reader DC. Acest program se poate descărca gratuit de la https://get.adobe.com/reader/
După deschiderea documentului PDF se accesează meniul View/Tools/Fill & sign/Open.
În fereastra nouă se dă click pe Fill & sign, se editeaza câmpurile, sau se bifeaza opțiunile, apoi se da click pe opțiunea Sign (se introduce semnatura, sau se selectează o semnătură existentă deja) și se salveaza documentul. După salvare nu se mai pot efectua  modificări, daca au apărut greșeli trebuie reluată toată procedura pentru documentul în curs.

Încărcare proiect de cercetare, lucrare de licența și referat de evaluare

Pentru încărcarea acestor documente vă rugăm să accesați linkul Proiectul de cercetare, lucrarea de licenta și referatul de evaluare, aferent facultății absolvite, și să completați informațiile solicitate.
Proiectul și lucrarea de licență pot fi în orice format (docx, pptx, pdf.. etc), de preferat în format PDF.
Referatul de evaluare va fi completat și semnat de către profesorul coordonator.
TOATE DOCUMENTELE TREBUIE ÎNCĂRCATE COMPLET, ÎN FORMA FINALĂ, DEOARECE NU SE MAI POATE REVENI LA LINK.
Pentru a transmite on-line documentele absolventul trebuie să se autentifice cu o adresă de email GOOGLE, care sa conțina numele și prenumele.

Facultatea de Istorie Filosofie si Teologie
Documente administrative: https://forms.gle/724s792tpY1KBgPR8
Proiectul de cercetare, lucrarea de licenta si referatul de evaluare: https://forms.gle/R6tKgP5SNMFEByGX9