Liviu Rotman

 Profesor Universitar Doctor

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, 719

 Adresă de e-mail: liviu.rotman[at]politice.ro

 Departament: Departament Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate:Istorie Modernă și Contemporană a României

Interese de cercetare:Minorități etnice, Istoria evreilor, Comunismul românesc, Holocaustul, Modernizarea societății românești (secolul 19)

Scurtă descriere: EDUCAȚIE: Doctor în istorie - Universitatea București (1983) EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ: 1969-1978 - Cercetător Direcția Monumentelor Istorice 1978-1985 - Redactor și bibliotecar Biblioteca Centrală de Stat 1986-1989 - Asistent cercetare Universitatea Bar-Ilan (Israel) 1990-2004 - Cercetător, cercetător principal, director – Centrul de cercetare al istoriei evreilor din România, Institutul de cercetare a Diasporei, Universitatea Tel Aviv 2004 până în prezent - Cercetător invitat, Universitatea Tel Aviv 2005 până în prezent - Profesor universitar - SNSPA, București (cursuri predate: Istoria României modernă și Contemporană, Holocaust, Politicp Românească /comunism, Minorități etnice din România) 2007 până în prezent - Directorul Centrului pentru studierea istoriei evreilor din România, București 1997 până în prezent - Profesor invitat la centrul de Studii ebraice, Universitaea București (cursuri predate: Istoria evreilor din România, Autoguvernarea evreiască - Comunitatea, Istoria sionismului) 1994-2008 (cu intermitențe) - Profesor invitat la Universitatea Babeș-Bolyai PUBLICAŢII: Autor Scoala israelito-română (1851-1914) Hasefer, 1999 (tradusă în ebraică (1999)) Evreii din România în perioada comunistă (1944-1953) Polirom, 2004. Cu ediții în ebraică și engleză, editate la Universitatea Tel Aviv The Jewish Cultural Patrimony in Romania, Initiativa mercurio, 2012. Editor și coordonator Orizonturi europene - orizonturi evreiești, CSIER, 2008 Demnitate în vremuri de restriste, București, 2008 Noi perspective în vremuri de restriste, București, Hasefer, 2010 Buletinul CSIER, nr. 14/15, 2012 The Holocaust and Romania. History and Contemporany Signicance, București 2003 (impreuna cu Mihail E. Ionescu) The History of the Jews in Romania (5 vols) coordonator- editor, Tel Aviv University, 2003-2005. Cu ediție și în ebraică ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: Articole în publicațiile: 22, Observator Cultural, Altitudini, Realitatea Evreiască.