Marius Precupețu

 Conferențiar Universitar Doctor

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, 703

 Adresă de e-mail: marius.precupetu[at]politice.ro

 Departament: Departament Sociologie

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate:Metode de Cercetare Socială şi Politică, Metode Cantitative şi Analiză de Politici, Sociologia Opiniei Publice, Schimbare Socială

Interese de cercetare:Metode de Cercetare Socială şi Politică, Metode Cantitative şi Analiză de Politici, Sociologia Opiniei Publice, Schimbare Socială

Scurtă descriere: Marius Precupeţu este conferențiar universitar doctor la Catedra de Sociologie, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. În anul 2005 obţine titlul de doctor în sociologie la Universitatea Bucureşti, cu teza “Democratizare post-comunistă şi integrare europeană". A efectuat stagii de pregătire în SUA (2000), Franţa (1999). Marea Britanie (1998). A participat la numeroase conferinţe internaţionale (SUA, Estonia, Spania, Grecia, Bulgaria, Marea Britanie) şi la programe de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale finanţate de Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.). A desfăşurat numeroase activităţi de cercetare, colaborând cu diferite organizaţii şi institute de cercetare: Societatea Academică din România, Institutului de Economie Agrară al Academiei Române, Centrului pentru Studii Politice şi Analiză Comparativă din Bucureşti, Federaţia Sindicatelor Libere din R.A.”Petrom”, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Centrul de Studii si Cercetări pentru Problemele Tineretului. Din 2002 este conducător de curs şi seminar la disciplinele: Metode de Cercetare Socială şi Politică, Metode Cantitative şi Analiză de Politici, Sociologia Opiniei Publice, Schimbare Socială (curs opţional). Este coordonator al programului de practică de specialitate pentru studenţi. În 2006 publică volumul “Democratizare postcomunistă şi integrare europeană”. A colaborat la realizarea cărţii “Erasmus Students’ Mobility. Insights from Bulgarian, Polish, and Romanian Experiences” (2007). Din 1996 este membru al Asociaţiei Sociologilor din România. Este autorul a numeroase articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate: Sociologie Românească, Societatea reală, Romanian Journal of Sociology, Central European Political Science Review, Sociological Problems Journal. A participat la realizarea capitolului Consolidating Democracy in Romania: Political Attitudes and Values, publicat în volumul “Democratic Values in Central and Eastern Europe” (2004).