Mihai Păunescu

 Profesor Universitar Doctor
 
Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, birou 719

 Adresă de e-mail: mihai.paunescu[at]politice.ro

 Departament: Departament Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate:Metodologia Cercetării Sociale,Sociologia Organizaţiilor şi Management Organizaţional

Interese de cercetare: Metodologia Cercetării Sociale,Sociologia Organizaţiilor şi Management Organizaţional

Scurtă descriere: A publicat studii în revista Sociologie Românească, a participat la programe de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională: Agenţia Naţională Socrates (1998-2001), Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (1997-1999), Biroul de Asistenţă Tehnică Socrates & Youth TAO de pe lângă Comisia Europeană (1995-2005), Delegaţia Comisiei Europene (2002), Autoritatea Naţională pentru Cercetare (2006-2007). Este autorul cărţilor „Organizare şi câmpuri organizaţionale. O analiză instituţională” (2006), „Management public in Romania” (2008).