Mirela Cerkez

Cursuri predate:Teoria evaluarii politicilor si programelor publice europene, Practici in evaluarea politicilor si programelor publice europene

 

Seminarii predate: Politici publice, Teoria evaluarii politicilor si programelor publice europene, Practici in evaluarea politicilor si programelor publice europene

 

Interese de cercetare:Evaluarea politicilor si programelor publice, Politici sociale, Management public, Politici europene

 

Scurtă descriere: EDUCAȚIE: Licență: Facultatea de Știinte Politice, SNSPA - 2003 Masterat: Teorii și sisteme politice contemporane, SNSPA - 2005 Doctorat: domeniul - științe politice; tema – evaluarea politicilor și programelor publice, SNSPA – 2010 EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ: 2012: expertă Școala Doctorală SP, SNSPA 2008 – 2011: consiliera Președintelui SNSPA 2006 – prezent: implementare proiecte CNCSIS, FP6, MINERVA, LdV, POSDRU 2004 – 2008: tutoriat Departamentul de Învățământ la Distanță, FSP, SNSPA 2005 – prezent: cadru didactic asociat al FSP, SNSPA 2003: echipa de implementare a Summitului „Expanding the European Investment Frontier” organizat de International Herald Tribune în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare PUBLICAŢII: 2012 – Politicile publice: succes sau eșec? Un ghid al modelelor de evaluare, Editura Institutul European, Iași 2010 – „Defining Quality in Higher Education – Practical Implications”, în Quality Assurance Review for Higher Education, Vol. 2, Nr. 2, pp. 109-119 2009 – coordonare volum Evaluarea programelor şi politicilor publice. Teorii, metode şi practici, Polirom, Iași 2009 – „Benchmarking gender policy in Romania. An analysis of various state intervention patterns on gender issues”, în Revista de Pedagogie, Nr. 7-9, pp. 55-70 2009 – „Responsabilitatea socială a corporațiilor americane și a întreprinderilor socialiste”, în Perspective politice, Vol. I, Nr. 2, pp. 15-26 2008 - „O abordare critică a noului management public şi a reformei administraţiei publice din România”, în Păunescu, Mihai (coord.): Management Public în România, Polirom, Iaşi, pp. 74-125 2007 – „Politicile publice europene. Actorii şi puterea lor de decizie”, în Bondar, Florin (coord.): Politici publice şi administraţie publică, Polirom, Iaşi, pp. 75-98 2005 – (coautor Paul Dragoş Aligică) „Ambiguity, imitation and innovation: notes on the conceptual and operational facets of the EU approach to entrepreneurship policy”, în The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 6, No. 4, pp. 249-258

 

Doctor

Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A