Roxana Cuciumeanu

 Lector Universitar Doctor

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, 703

 Adresă de e-mail: roxana.cuciumeanu[at]politice.ro

 Departament: Departament sociologie

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate: Sociologie vizuală, Sociologia filmului, Comunicare socială, Focus grup, Seminar de cercetare.

Interese de cercetare:Sociologie vizuală, Sociologia artei, Studii de film, Metode de cercetare calitative în științele sociale, Metodologii vizuale în cercetarea calitativă, Comunicare socială, Sociologie urbană

Scurtă descriere: Este licențiată în Științe Politice și Sociologie (Facultatea de Științe Politice, SNSPA București, 1999 – 2003), cu studii masterale înConstrucție politică și management electoral(2004-2005, Facultatea de Științe Politice, SNSPA). În perioada 2009-2012 urmează cursurile școlii doctorale din cadrul SNSPA (cu un stagiu doctoral la Université Victor Segalen, Bordeaux 2, Département d’Anthropologie Sociale), obținând titlul de doctor în Sociologie, cu teza ”Orașul între reflectare și (re)construcție în filmele de actualitate românești (1960-1989)”, sub coordonarea profesorului Vintilă Mihăilescu. Principalele domenii de competență: Sociologie vizuală, Sociologia artei, Studii de film, Metode de cercetare calitative în științele sociale, Metodologii vizuale în cercetarea calitativă, Comunicare socială, Sociologie urbană. Din 2013 este lect. univ. dr. la Facultatea de Științe Politice (SNSPA), Departamentul de Sociologie, unde ține cursuri și seminarii la disciplinele: Sociologie vizuală, Sociologia filmului, Comunicare socială, Focus grup, Seminar de cercetare. În perioada 2009-2013 a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA Bucureşti, unde a desfăşurat activităţi seminariale la disciplinele Comunicare socială, Focus grup, Sociologie publică şi jurnalism, Marketing politic şi guvernamental. Între 2006-2008 a fost consilier personal în cadrul Agenției pentru Strategii Guvernamentale, Guvernul României, unde a participat la activităţi de proiectare și coordonare de cercetări sociologice, membră în echipele de coordonare a campaniilor de comunicare publică. Publicații: ”Representations of the City in Romanian Post-Communist Cinema. Case Study: ”Schimb valutar” (”Exchange”) by Nicolae Mărgineanu, 2008”. 2011. Pp. 313-326 înDer Donauraum. Cultural Changes in Central and South East Europe after 1989, editat de Heidemarie Uhl și Wolfgang Müller-Funk. 50. Jahrgang. 3-4/2010. Viena: Böhlau Verlag. ”București. Prezența trecutului recent: traiectorii reprezentaționale și configurații valorice în cultura urbană” în Societatea Reală, Nr. 2/2010. http://societateareala.com/subpage7.html ”Birocrații și cultura politică”. 2009. Pp. 147-185 în Reconstrucție instituțională și birocrație publică în România, coordonator Alfred Bulai. București: Fundația Societatea Reală.