Vladimir Pasti

 Profesor Universitar Doctor

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A,birou 703

 Adresă de e-mail: vladimir.pasti[at]politice.ro

 Departament: Departament sociologie

Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate:Sociologie politică, Sociologia tranziţiei, Analiză politică, Sociologie generală, Metode de cercetare.

Interese de cercetare:Sociologie, Antropologie culturala, Economie, Istorie, Relatii internationale

Scurtă descriere: Este profesor universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.este titularul cursurilor de Sociologie politică, Sociologia tranziţiei, Analiză politică, Sociologie generală, Metode de cercetare. Deţine o vastă experienţă de cercetare în domeniile: tineret, muncă şi relaţii industriale, politică şi relaţii politice, organizaţii, tranziţie şi dezvoltare, privatizare, sărăcie, administraţie, relaţii internaţionale. A fost Cercetător Principal la ICCV (1990-1991), Director General, INSOMAR (1999-2000), Director General, Institutul pentru Studii ale Dezvoltării (2000-2004). Alte activităţi profesionale: Consilier al primului ministru (1990, 2001-2004), Consilier al Preşedintelui României (1990-1991), Vice-preşedinte Fundaţia „Un viitor pentru România” (1995-1997), Redactor şef ziarul „Bursa”, director ziarul „Curentul” (1997-1999). Este autorul a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în România, Grecia, Irlanda, Franţa, Polonia, Japonia, al unor materiale prezentate la conferinţe internaţionale desfăşurate în: România, Rusia, Germania, Belgia, Franţa, Polonia, Japonia, Ungaria, Bulgaria, Finlanda, Statele Unite. Între organizatori: BIRD, OECD, Japan Forum for International Relations - Tokyo, The Club of Rome, Project on Ethnic Relations, Center for Stategic and International Studies - Washington, Comisia UE, UNDP-România, UNICEF-România, SNSPA şi alte universităţi româneşti. Este autorul a numeroase cărţi şi volume în domeniile: democratizării, dezvoltării sociale, sociologiei tranziţiei, sociologiei politice: „România în tranziţie. Căderea în Viitor” (1995), „The Challenges of Transition” (1997), „România - Starea de fapt” (cu M. Miroiu şi C. Codiţă) (1997), „Învăţământul românesc azi” (co-author) (1998), „Sărăcia în România” (co-autor) (1999), „Un deceniu de tranziţie” (co-autor) (2000) „Capitalismul postcomunist românesc” (co-autor) (2000), „România Capitalistă. Clişee şi realităţi” (2002), „Ultima inegalitate” (2003), „Managing the Transition to Democracy”, (cu Vasile Secăreş) (2003), „Sociologie Politică” (2004), „Noul capitalism românesc” (2006), „O nouă provocare: dezvoltarea socială” (ed: C. Zamfir, L.Stoica) (2006).