Alfred Bulai

 Conferențiar Universitar Doctor
 Director Departament Sociologie

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, 717

 Adresă de e-mail: alfred.bulai[at]politice.ro

 Departament: Departament sociologie

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate:Metodologia cercetării sociologice, Sociologie generală, Sociologia comunicaţiilor, Concepte fundamentale în sociologie, Comunicare socială, Introducere în politicile publice, Analiză electorală şi marketing politic, Focus grup, Sociologie vizuală.

Interese de cercetare:cercetare socială cantitativă şi calitativă, comunicare publică şi socială, evaluare campanii si activităţi de comunicare, auditare şi analiză a programelor de cercetare, sociologie electorală, politici publice, diagnoză instituţională, training şi pregătire în domeniile specificate

Scurtă descriere: Cele mai importante lucrări publicate: “Mecanisme electorale ale societăţii româneşti” (1999), “Focus grupul în investigaţia socială - Metode de cercetare calitativă” (2000), “Societatea reală” (2007), romanul "8539" (2003). A colaborat, în calitate de coordonator şi/sau coautor la realizarea lucrărilor: „Dicţionar de Sociologie” (1993), „Sondajul de opinie” (1997), "Analiza şi evaluarea politicilor publice" (suport de curs, 2000), "Ghid de eficientizare a activităţilor desfăşurate în administraţia publică locală" (2001), "Aspecte ale finanţării globale a universităţilor" (2001), "Manifest pentru o universitate antreprenorială" (2002). În ultimii ani a participat la realizarea a peste 20 de programe de cercetare, în calitate de director de program sau de coordonator al unora dintre componentele programelor. Din 2005 este Preşedinte al Fundaţiei Societatea Reală, iar din 2007 este Preşedinte al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Guvernului României.