Licență

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2024 - 2027 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Pentru înscriere, accesati https://admitere.politice.ro

În anul universitar 2024-2025 admiterea pentru ciclul de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Politice se va realiza printr-un examen de pretestare online sub forma unui test grilă susținut după cum urmează:

 • Sesiunea de pretestare luna aprilie - 20 aprilie 2024
 • Sesiunea de pretestare luna iulie - 10 iulie 2024

Specializari/programe de studii

Facultatea de Stiinte Politice ofera candidatilor patru specializari/programe de studii acreditate:

 • Stiinte Politice
 • Sociologie
 • Relatii internationale si studii europene
 • Psihologie

Numarul de locuri

Capacitatea de scolarizare (numarul total de locuri, buget si taxa) pentru seria 2024-2027 este:

 • specializarea Sociologie, 50 locuri;
 • specializarea Psihologie, 50 locuri;
 • specializarea Relatii internationale si studii europene, 150 locuri;
 • specializarea Stiinte Politice, 200 locuri.

Numarul de locuri scoase la concurs este aprobat in fiecare an de catre Ministerul Educației. Numarul total de locuri finantate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2023 a fost 216.

Calendarul admiterii

Sesiunile de pretestare

Pentru anul universitar 2024-2025 se vor desfasura doua sesiuni de pretestare după cum urmeaza:

 • In luna aprilie, 20 aprilie 2024;  test online, incepand cu ora 10,00
 • In luna iulie, 10 iulie 2024;  test online, incepand cu ora 10,00

Inscrierea, participarea la sesiunile de pretestare

Inscrierea la fiecare dintre cele doua sesiuni de pretestare se va face online, pe platforma https://admitere.politice.ro/, dupa cum urmează:

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfani;
 • tinerii proveniti din plasament;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor solicita in scris pe adresa de email secretariat@politice.ro acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Candidatii care se inscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.

Taxa de înscriere se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice prin ordin de plată / internet banking.

Rezultatele sesiunilor de pretestare:

 • 20 aprilie 2024 (depunerea contestațiilor 21 aprilie și rezultate finale 23 aprilie)
 • 10 iulie 2024 (depunerea contestațiilor 11 iulie și rezultate finale 15 iulie)

Conditii de admitere

În perioada 08 iulie - 19 iulie 2024, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Se incarca diploma de BAC si se completeaza media generala.
 • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
 • Candidatii pe locurile speciale vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).
 • Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, la olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau premiul I la olimpiade naţionale, finanţate de Ministerul Educaţiei) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. Premiul trebuie obținut la una din disciplinele concursului de admitere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie, Geografie.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 23 iulie 2024, după ora 18.00, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.
În cazul notelor egale criteriile de departajare, pentru alocarea unui loc la buget sunt:

 1. media generală a examenului de bacalaureat,
 2. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba Română.

Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 24 - 25 iulie 2024. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de bacalaurat în original în perioada de înmatriculare.
În zilele de 26 si 29 iulie 2024 se vor înmatricula candidații aflați pe lista de așteptare.

IMPORTANT!
Candidatii care nu vor completa până la data de 19 iulie 2024, ora 14.00 fișa de înscriere cu datele solicitate ,nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxa).
Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale ME.
Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de ME (CNRED).
Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro.
Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Detalii tehnice privind desfășurarea Examenul de pretestare

Examenul de pretestare va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute.

Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), pretestarea va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea pretestării generale. Cererile se vor transmite in timpul perioadei de inscriere pentru sustinerea testului, pe email, la adresa secretariat@politice.ro.

Pentru a asigura corectitudinea pretestării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății, cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății https://admitere.politice.ro/ următoarele:

Conturile create pe platforma https://admitere.politice.ro/ vor trebui să conțină numele exacte și complete ale candidaților (exemplu: nume_prenume).

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de pre-testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, https://admitere.politice.ro/, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății pe care se va desfășura examenul. Conturile vor fi comunicate dupa finalizarea perioadei de inscriere.
 2. Pentru a ușura testarea, un ghid de prezentare și un material video explicativ vor fi disponibile pe site-ul https://admitere.politice.ro/ și o sesiune de instruire a candidaților.  Sesiunea de instruire va fi anunțată în timp util.
 3. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate cu o zi inainte de data testării.
 4. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 5. La momentul de începere a examinării candidații vor accesa fișierul care îi va direcționa automat către pagina de pretestare. Aici își vor introduce numele de utilizator și parola primite prin mail, apoi vor putea începe testul la momentul decis de supraveghetorii camerei Webex.
 6. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 7. Răspunsurile se vor înregistra strict în ordinea întrebărilor. Nu se poate reveni la întrebarea anterioară.
 8. Testul durează, de regulă, 40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 9. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.