De ce FSP?

Informații admitere studii universitare de licență

Informații admitere studii universitare de masterat

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice obţin următoarele competenţe:

Competențe generale

• Capacitatea de a identifica problemele europene și internaţionale, analiza și interpretarea lor din perspectiva teoriei politice moderne;
• Utilizarea argumentaţiei și a cunoștinţelor relevante pentru a analiza fapte, tendinţe și modele în societatea europeană și în spaţiul internaţional, într-o formă concisă, bine structurată și interesantă pentru o largă audienţă;
• Cunoașterea și aplicarea conceptelor de bază ale știinţelor politice, ale relaţiilor internaţionale și studiilor europene, ale sociologiei, ale psihologiei, înţelegerea sensului lor specific.

 

Competențe profesionale

Capacitatea de a aplica politicile, reglementările și instrumentele juridice internaţionale și europene la situaţii sociale și politice concrete
• Capacitatea de a stabili și dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate și cooperare cu persoane,  instituţii publice, mass – media, ONG-uri
Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele și evoluţiile de pe scena europeană și cea internaţională
 

Oportunități de carieră

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice pot lucra în:

  • Instituţii publice centrale și locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, Departamentul de Informaţii Publice al Guvernului, Banca Naţională a României, primării etc.)
  • Învăţământul superior și cercetarea știinţifică, partide politice, institute de cercetare sociologică și de sondare a opiniei publice, instituții de cultură sau organizații non-guvernamentale
  • Domeniul privat (piaţa de capital, birouri de audit financiar și juridic, presa scrisă și audio-vizuală etc.)

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice sunt pregătiţi pentru a deveni:

  • Profesori (știinţe politice, sociologie, etică, educaţie civică, drepturile omului)
  • Politologi, sociologi, consilieri politici, analiști politici, documentariști politici
  • Cercetători (în știinţe politice, sociologie, psihologie, antropologie, relaţii internaţionale)