Examenele de absolvire - sesiunea iulie 2021

Sesiunea iulie 2021
Examenele de absolvire a programului de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor didactice

ETAPA I: Înscrierea  se va face on-line, în perioada 26-29 iunie 2021, prin transmiterea următoarelor documente:

  1. Documente administrative se transmit prin completarea și transmiterea unui formular google (disponibil aici: https://forms.gle/w78dLAAR1bSR4rn99) în care sunt atașate următoarele documente:
    • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se bifează ambele declarații incluse în fisă; se transmite PDF);
    • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent, în cazul în care CI a fost schimbat în perioada studiilor;
    • 200 RON taxa de examen absolvire, numai pentru studenţii care au fost în regim cu taxă, în ultimul an de studii sau care repetă susținerea  examenului de absolvire;
  2. Portofoliul didactic se transmite prin completarea și transmiterea unui formular google, disponibil aici: https://forms.gle/PsjZt5BUu4kARbjS6

ETAPA II: Susținerea examenului de absolvire a programului de formare psihopedagogic

Susținerea examenului se va realiza online, pe baza unei programări care va fi comunicată absolvenților înscriși, prin email (inclusiv link-ul de conectare). Proba orală va fi înregistrată.

PROBA UNICĂ: SUSȚINEREA PORTOFOLIUL DIDACTIC
03 iulie 2021, începând cu orele 10.00 - absolvenții seriei postuniversitare 2021
10 iulie 2021, începând cu orele 10.00 - absolvenții seriei de licență 2021

Informații suport pentru încărcarea documentelor

  • Fișa de înscriere se descarcă de aici . După completare, se salvează ca pdf (fie este semnată pe hârtie și apoi scanată și salvată ca fișier pdf, fie este semnată direct în document pdf, folosind opțiunea „Fill & sign”din programul Adobe Reader DC, care se poate descărca gratuit - https://get.adobe.com/reader/). ATENȚIE! Cererea de înscriere conține două declarații (privind originalitatea lucrărilor din portofoliu și privind prelucrarea datelor personale). Nebifarea acestora duce la anularea înscrierii.
  • Documentele din portofoliul didactic se grupează într-un folder al carui nume va avea numele absolventului / absolventei. Folderul se arhivează și se încarcă în formularul google.

TOATE DOCUMENTELE TREBUIE ÎNCĂRCATE COMPLET, ÎN FORMA FINALĂ, DEOARECE NU SE MAI POATE REVENI LA LINK.
Contact: dppd@politice.ro