Admiterea la studii universitare de licenta septembrie 2023

În luna septembrie 2023, la Facultatea de Științe Politice organizează o nouă sesiune de admitere online, la următoarele programe de licență, în limita locurilor disponibile:

 • Științe Politice
 • Relații Internaționale și Studii Europene
 • Sociologie.

Numărul de locuri
Numărul de locuri scoase la concurs: 25 buget si 171 taxă.

Examenul de pretestare

Examenul va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute.

Examenul se va desfășura la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • Economie
 • Filosofie
 • Istorie
 • Limba română
 • Logică, argumentare și comunicare
 • Matematică
 • Psihologie
 • Sociologie

Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la testul online și a opțiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele trei specializări de licență, în ordinea preferințelor).

În cazul notelor egale criteriul de departajare va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Calendarul admiterii 2023

Înscriere sesiune de admitere septembrie 2023

Înscrierea la sesiunea din septembrie se va face online după cum urmează:

 • Candidații accesează pe site-ul: https://admitere.politice.ro/
 • Înscrieri online: 08 august – 05 septembrie 2023
 • Susținerea on-line a testului: 12 septembrie 2023
 • Afișarea rezultatelor sesiunii: 13 septembrie 2023
 • Depunerea contestațiilor:13-14 septembrie 2023
 • Afisare contestatii: 15 septembrie 2023
 • Înmatricularea candidaților admiși: 18-19 septembrie 2023
 • Taxa de înscriere la sesiunea de  admitere este 80 RON și se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele tipuri de candidați: copiii orfani;tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxă, candidații vor solicita în scris acest lucru pe adresa secretariat@politice.ro, prezentând documentele scanate din care să rezulte că aparțin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Procedura de desfașurare a testului

 • Examenul de admitere la FSP se desfășura în regim online, pe 12 septembrie 2023.
 • Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), testarea on-line va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea testării generale.Cererile se transmit în perioada 08 august-05 septembrie 2023 pe adresa de email secretariat@politice.ro

Pentru a asigura corectitudinea testării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății https://admitere.politice.ro/ următoarele:

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății pe care se va desfășura examenul. Conturile vor fi comunicate dupa finalizarea perioadei de inscriere, adică după 05 septembrie 2023.
 2. Pentru a ușura testarea, un ghid de prezentare și un material video explicativ vor fi disponibile pe site-ul https://admitere.politice.ro/
 3. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate pe 11 septembrie 2023 pe admitere.politice.ro.
 4. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 5. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 6. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 7. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere, la specializările/programele de studii, pentru care s-a realizat testarea, forma de finanțare, vor fi afișate la data de 13 septembrie 2023, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

În perioada 08 august-05 septembrie 2023, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Se incarca diploma de BAC si se completeaza media generala.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

În perioada 18-19 septembrie 2023 candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) - dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
 • dovada achitării taxei/taxelor de înscriere la pretestare ( in functie de participarea la una din pretestari sau la ambele), sau dovada scutirii de taxa.
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"

În perioada 18–19 septembrie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) - dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății, SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, în valoare de 1200 lei, achitată în contul facultății. SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
  Detaliile plății, http://www.politice.ro/ro/taxe
 • dovada achitării taxei/taxelor de înscriere la pretestare ( in functie de participarea la una din pretestari sau la ambele), sau dovada scutirii de taxa.
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"

 Important!

 • Candidații care nu vor completa până cel tîrziu la data de 05 septembrie 2023, ora 24,00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).
 • Datele introduse de candidați cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației.
 • Candidații cu diploma de bacalaureat obținuta în străinătate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de Ministerul Educației (CNRED). Atestatele de echivalare a studiilor se vor transmite în perioada 08 august-05 septembrie 2023 pe adresa de email secretariat@poliitce.ro.
 • Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv confirmarea locului, se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singură specializare/program de studii.
 • Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face doar prin concurs.