Examen finalizare studii - licenta sesiunea februarie 2023

ETAPA 1 (formalități de înscriere online - partea administrativă)

Înscrierea: 01 - 13 februarie 2023

  • fişa de lichidare (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • declarație privind originalitatea lucrării (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • diploma de bacalaureat - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de naştere - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent;
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • sentinţa de divorţ (dacă este cazul), în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • 200 RON taxa de licenţă numai pentru studenţii care au fost în regim cu taxă, în ultimul an de studii/ taxa pentru repetarea examenului de licenţă.
  • 2 fotografii tip buletin (depunerea acestora se va face la secretariat în momentul ridicării adeverinței de licență).

ETAPA 2 (formalități de înscriere online - partea academică)

Lucrarea de licenţă și proiectul de cercetare se vor transmite online, în format PDF, până la data de 13 februarie 2023, ora 23,59. (pe prima pagină se va face mentiunea "conform cu originalul" și semnătura absolventului)

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Proba 1: Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate constă în predarea unui proiect de cercetare, cu tematică din aria științe politice, relații internaționale, sociologie sau psihologie, după caz. Proiectul se va sustine, cu prezenta fizica, in fata comisiei de examen in data de 21.02.2023.
Proba 2: Susținerea, cu prezenta fizica, a lucrării de licență 21 februarie 2023 (programarea pe ore se va afisa în data de 20 februarie).

Încărcare Documente administrative

Vă rugăm să completați următoarele documente și să le încăcați pe link-ul Documente administrative (împreună cu celelalte informații și documente solicitate in formular) al specializarii studiate:
Fisa de lichidare
Fisa de inscriere
Declarație originalitate

Pentru a completa documentele PDF se folosește programul Adobe Reader DC. Acest program se poate descărca gratuit de la https://get.adobe.com/reader/
După deschiderea documentului PDF se accesează meniul View/Tools/Fill & sign/Open.
În fereastra nouă se dă click pe Fill & sign, se editeaza câmpurile, sau se bifeaza opțiunile, apoi se da click pe opțiunea Sign (se introduce semnatura, sau se selectează o semnătură existentă deja) și se salveaza documentul. După salvare nu se mai pot efectua  modificări, daca au apărut greșeli trebuie reluată toată procedura pentru documentul în curs.

Încărcare proiect de cercetare și lucrare de licența

Pentru încărcarea proiectului de cercetare și a lucrării de licență vă rugăm să accesați linkul Proiectul de cercetare si lucrarea de licenta, al specializării absolvite, și să completați informațiile solicitate.
Proiectul și lucrarea de licență pot fi în orice format (docx, pptx, pdf.. etc), de preferat în format PDF.
TOATE DOCUMENTELE TREBUIE ÎNCĂRCATE COMPLET, ÎN FORMA FINALĂ, DEOARECE NU SE MAI POATE REVENI LA LINK.

Pentru toate link-urile de mai jos trebuie efectuată autentificare prin contul de email institutional politice.ro.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
1. Specializarea Științe Politice
Documente administrative: https://forms.gle/57dkPrRmVCH5M6627
Proiectul de cercetare si lucrarea de licenta: https://forms.gle/Wkoyd1obnyZRppZp8

2. Specializarea R.I.S.E.
Documente administrative: https://forms.gle/w6xpDsXU2MNcct6TA
Proiectul de cercetare si lucrarea de licenta: https://forms.gle/2faHFixWHstKjrq5A

3. Specializarea Sociologie
Documente administrative: https://forms.gle/WA6Bn6DBqZoGHe9F7
Proiectul de cercetare si lucrarea de licenta: https://forms.gle/sZvQwPkGtUQk1xD59

4. Specializarea Psihologie
Documente administrative: https://forms.gle/9tiUubE8wSBZCCRb8
Proiectul de cercetare si lucrarea de licenta: https://forms.gle/jWKtiJ5JEWLksLyr8