Examen finalizare studii - master sesiunea februarie 2023

ETAPA 1 (formalități de înscriere online - partea administrativă)

Înscrierea: 01 - 13 februarie 2023

  • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • fişa de lichidare (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • declarație privind originalitatea lucrării (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • diploma de licență - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de naştere - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • sentinţa de divorţ (dacă este cazul), în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent;
  • 200 RON taxa disertație (numai pentru studenţii care au fost în regim cu taxă, în ultimul an de studii/taxă pentru repetarea examenului de disertație)

ETAPA 2 (formalitati de înscriere online - partea academică)

Disertația se va susține cu prezenta fizica, în data de 23 februarie 2023 - programarea, pe ore, pentru fiecare masterat va fi afisată în data de 22 februarie.

Termenul limită pentru transmiterea online a lucrării de disertație, în format PDF,  este 13 februarie 2023; pe prima pagină se va face mențiunea “conform cu originalul” și semnătura absolventului.

Încărcare Documente administrative

Vă rugăm să completați următoarele documente și să le încăcați pe link-ul Documente administrative (împreună cu celelalte informații și documente solicitate in formular) al specializarii studiate:
Fisa de lichidare
Fisa de inscriere
Declarație originalitate

Pentru a completa documentele PDF se folosește programul Adobe Reader DC. Acest program se poate descărca gratuit de la https://get.adobe.com/reader/
După deschiderea documentului PDF se accesează meniul View/Tools/Fill & sign/Open.
În fereastra nouă se dă click pe Fill & sign, se editeaza câmpurile, sau se bifeaza opțiunile, apoi se da click pe opțiunea Sign (se introduce semnatura, sau se selectează o semnătură existentă deja) și se salveaza documentul. După salvare nu se mai pot efectua  modificări, daca au apărut greșeli trebuie reluată toată procedura pentru documentul în curs.

Încărcare lucrare de disertație

Pentru încărcarea lucrării de disertație vă rugăm să accesați linkul Documente disertație și să completați informațiile solicitate.
Lucrarea de disertație poate fi în orice format (docx, pptx, pdf.. etc), de preferat în format PDF.
TOATE DOCUMENTELE TREBUIE ÎNCĂRCATE COMPLET, ÎN FORMA FINALĂ, DEOARECE NU SE MAI POATE REVENI LA LINK.

Pentru toate link-urile de mai jos trebuie efectuată autentificare prin contul de email institutional politice.ro.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Documente administrative: https://forms.gle/1voUJBZVzT8mmSos8
Documente disertatie: https://forms.gle/6znohCpWxsG2Wu947