Rezultate admitere master septembrie 2022 sesiunea 2

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat sesiunea II septembrie 2022 (link)

Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)
În perioada 28–29 septembrie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) în original sau atestatul de echivalare a studiilor, în original, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • adeverință medicală
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, RO 85 BRDE 445 SV 18989114450 (http://politice.ro/ro/taxe).

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (28–29 septembrie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)
În perioada 28–29 septembrie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • adeverință medicală
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății, RO 85 BRDE 445 SV 18989114450 (http://politice.ro/ro/taxe).
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, in valoare de 1400 lei, achitată în contul facultății. Detaliile plății, RO 85 BRDE 445 SV 18989114450 (http://politice.ro/ro/taxe).

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (28–29 septembrie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.