Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Științe Politice

Sâmbătă, 25 iulie 2020, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Științe Politice.

Sunt considerați admiși numai candidații înscriși, care au încărcat, în contul deschis pe platforma de admitere, dovada promovării examenului licență şi proba de concurs și care au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau cu taxă.

Candidații au fost admiși pe locurile de la buget și cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă:

Lista candidaților absenți la interviu

Înmatricularea candidaților admiși la Facultatea de Științe Politice

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau cu taxă, la toate programele de masterat ale Facultății de Științe Politice, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 27 – 29 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de licență /adeverința de licență (pentru promoția 2020) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original.

Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea actului de studii solicitat, în original.

Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații se vor programa, completând în perioada 25-26 iulie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în contul deschis pe platforma de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 27 – 29 iulie 2020, candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 27-29 iulie 2020, ora 12:00, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de licență, în original/adeverința de licență, în original pentru promoția 2020 sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la un singur program de studii.

Programarea candidaților admiși la masteratele Facultății de Științe Politice pentru depunerea diplomei de licență la sediul SNSPA

Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații admiși pe locurile de la buget la masteratele Facultății de Științe Politice se vor programa, completând în perioada 25-26 iulie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Pentru a respecta măsurile de distanțare socială, numărul persoanelor care pot fi reprogramate în acest interval orar este limitat.

Atenție! Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Candidații sunt rugați să se programeze, în intervalul disponibil, completând formularul corespunzător, în limita locurilor stabilite de organizatori.

Data și Intervalul orar disponibil :

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile de la buget la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice

A. Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere
În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor confirma online locul la programul de masterat la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada achitării taxei de înmatriculare – în valoare de 100 de lei. Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Științe Politice. Detaliile plății și contul bancar al facultăți, aici.
Contul bancar: SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
Detaliile plății:

  • Numele și prenumele candidatului
  • Facultatea (acronimul) la care se înmatriculează: SNSPA – FSP
  • Taxa de înmatriculare pentru studii de masterat

Pasul 3: Încarcă contractul de studii. Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Științe Politice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat.

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 27-29 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

B. Depune Diploma de licență /adeverința de licență (pentru promoția 2020) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A)

Atenție! Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor depune, în perioada 27 – 29 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de licență, în original/adeverința de licență, în original pentru promoția 2020 sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original.

Atenție! Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații se vor programa, completând în perioada 25-26 iulie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

În cazul în care, în perioada menționată, 27-29 iulie 2020, un candidat admis pe locurile la buget nu a depus actul de studii solicitat, în original, conform programării, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile cu taxă la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice

Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere.

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri la taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada de plată pentru:

  • Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei. Toți candidații declarați admiși pe locuri de la taxă vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Științe Politice.
  • Taxa de școlarizare. Candidații admiși pe locuri la taxă vor achita cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, conform prevederilor din contractul de studii. Detalii legate de valoarea taxei și contul bancar al facultăți, aici.

Taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare se pot achita în contul:
Contul bancar: SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
Detaliile plății:

  • Numele și prenumele candidatului
  • Facultatea (acronimul) la care se înmatriculează: SNSPA – FSP
  • Taxa de înmatriculare pentru studii de masterat
  • Taxa de școlarizare – an I, prima rată

Pasul 3: Încarcă contractul de studii. Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Științe Politice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat.

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 27-29 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 27 – 29 iulie 2020, candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc de la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.