Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

Marți, 25 iulie 2023, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Științe Politice (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat sesiunea iulie 2023 (link)

List of non-EU students – online interview results

Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 26–28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) în original sau atestatul de echivalare a studiilor, în original, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, RO 85 BRDE 445 SV 18989114450 (http://politice.ro/ro/taxe).

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (26-28 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 26–28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, RO 85 BRDE 445 SV 18989114450 (http://politice.ro/ro/taxe).

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (26-28 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

Important!
Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați la Facultatea de Științe Politice are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), etajul  7,  sala nr. 710. Programul de lucru este de miercuri până vineri, în intervalul orar 10.00-16.00.