Sesiunea februarie 2020 - Disertatie

  • Înscrierea: 10 - 12 februarie 2020
  • Disertație 17 - 18 februarie 2020 (programarea, pe zile și ore, pentru fiecare masterat va fi afisata în timp util)

Absolvenții se vor prezenta la înscriere cu un dosar mapă (din carton) care va conţine:

  • lucrarea de disertație (un ex. tipărit și copertat+ CD);
  • diploma licență - copie legalizată (daca nu se află la dosar) sau copie simplă însoțită de original;
  • certificatul de naştere - copie legalizată (daca nu se află la dosar)  sau copie simplă însoțită de original;
  • certificatul de căsătorie-copie legalizată (daca nu se află la dosar) sau copie simplă însoțită de original;
  • copie C.I.;
  • fişa de lichidare (tipizatul se obţine de la secretariat în perioada de inscriere);
  • fişa de înscriere (tipizatul se obţine de la secretariat în perioada de inscriere);
  • 200 RON taxa disertație*.

* pentru studenţii în regim cu taxă