Sesiunea iunie 2020 Examen de licenta Universitatea Dunarea de Jos Galati

ETAPA 1 (formalități de înscriere online - partea administrativă)

Înscrierea: 17 - 21 iunie 2020 – ghidurile și procedura de trimitere online a documentelor se vor afișa in timp util

  • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • declarație privind originalitatea lucrării (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • diploma de bacalaureat - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de naştere - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent, dacă e cazul;
  • 800 RON taxa de licență;
  • 2 fotografii tip buletin (vor fi aduse de un delegat al universității).

ETAPA 2 (formalități de înscriere online - partea academică)

Lucrarea de licenţă și proiectul de cercetare se vor transmite online, în format PDF, până la data de 25 iunie 2020, ora 23,59. (pe prima pagină se va face mentiunea conform cu originalul” și semnătura absolventului)

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Proba 1: Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate constă în predarea unui proiect de cercetare, cu tematică din aria relații internaționale.  Proiectul se va nota de comisia de evaluare fără prezentare din partea candidatului.
La data de 29 06 2020 se vor afisa rezultatele.

Proba 2: Susținerea on-line a lucrării de licență: 30 iunie 2020  (programarea pe ore și comisii se va face în data de 29 iunie)