Studii fundamentale în Sociologie

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Alfred Bulai
DESCRIERE

Masterul de Studii Fundamentale în Sociologie îşi propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul sociologiei, permiţând o carieră academică sau de cercetare şi totodată conferind expertiza necesară pentru activitatea de cercetare specifică ştiinţelor sociale. Un palier major este cel al cercetării sociale avansate, relevantă pentru domenii multiple de interes: organizaţii, comunităţi sociale, grupuri, procese de schimbare socială, fenomene sociale anomice.

Cui se adresează programul?

Programul de master este destinat în principal absolvenţilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umane, în primul rând celor licenţiaţi în domeniile: sociologie, ştiinţe politice, ştiinţele comunicării, ştiinţe economice, jurnalism, psihologie, ştiinţe administrative, istorie, drept. Programul nu se bazează, însă, pe un sistem de admitere exclusivist, fiind deschis oricărui licenţiat care face dovada unei pregătiri bazale în domeniul sociologiei.

Masterul de sociologie este deschis totodată pentru toţi candidaţii care au licenţe în domenii de graniţă sau care vor să se specializeze în diverse ramuri ale sociologiei, pe baza pregătirii prealabile pe care o au în domeniul lor de licenţă, cum ar fi, spre exemplu, sociologia medicală, sociologia vizuală, psihologia socială, sociologia artei, etc.

Discipline studiate

  • Paradigme ale sociologiei
  • Metode calitative în cercetarea socială
  • Epistemologia științelor sociale
  • Stratificare şi mobilitate socială
  • Sociologie medicală și sănătate publică
  • Sociologie vizuală și marketingul imaginii publice
  • Istorie și gândire socială în România
  • Seminar special Practica observaţiei sociologice
  • Analiză instituţională
  • Organizaţiile şi mediul organizaţional.