Calendarul înscrierilor la DPPD- nivelurile I (licență) și II (master) - septembrie 2022

Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, nivelul I (LICENȚĂ, AN I)

Studenții Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, an I – studii de licență, care doresc să devină profesori în învățământul preuniversitar sau în învățământul superior, pot urma, pe parcursul studiilor de licență, Programul de formare psihopedagogică, nivel I, oferit de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).

Înscrierea se realizează online, prin transmiterea următoarelor documente:

  • cerere de înscriere (PDF);
  • copia certificatului de naștere, pe care studentul / studenta consemnează că este conformă cu originalul și o semnează;
  • adeverință medicală recentă, care atestă că starea de sănătate este compatibilă cu profesia didactică (la fel, se consemnează pe copia adeverinței că este conformă cu orginalul și se semnează de către student/ă).

Aceste documente se transmit în perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2022, la adresa dppd@politice.ro.  

Admiterea se va realiza pe baza unui interviu privind motivația, așteptările și competențele specifice pentru cariera didactică. Informațiile necesare pentru susținerea interviului (programarea și modul de desfășurare) vor fi transmise candidaților prin email, după înscriere.

Studenții din anul I admişi la buget la programele de licență ale SNSPA, vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la DPPD. Studenții din anul I admiși pe locuri cu taxă la programele de licență ale SNSPA, vor avea același regim de studii și la DPDD (taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 fiind de 400 de lei).

Admiterea la Programul de formare psihopedagogică, nivelul II (MASTER, An I)

Studenții Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, an I – studii de master, care au absolvit nivelul I al  Programului de formare psihopedagogică și care au absolvit studiile de licență într-unul dintre domeniile de licență ale SNSPA, se pot înscrie pentru continuarea programului – nivel II, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Înscrierea se realizează online, prin transmiterea unei cereri de înscriere în perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2022, la adresa dppd@politice.ro. Documentele depuse în dosarul de admitere pentru studiile universitare de master rămân valabile și pentru admiterea la DPPD, fiind completate, după caz, cu următoarele:

  • copia certificatului de absolvire sau, după caz, a adeverinței de absolvire a Programului de formare psihopedagogică și a foii matricole, notate ”conform cu originalul” și semnate de candidat pe fiecare pagină (doar pentru studenții care au urmat acest program la altă universitate decât SNSPA);
  • adeverință medicală recentă care atestă că starea de sănătate este compatibilă cu profesia didactică (obligatorie);
  • copia certificatului de naștere.

Cererea tip se poate descărca aici.

Admiterea se va realiza pe baza unui interviu privind motivația, așteptările și competențele specifice pentru cariera didactică. Informațiile necesare pentru susținerea interviului (programarea și modul de desfășurare) vor fi transmise candidaților prin email, după înscriere.

Studenții înmatriculați pe locurile de la buget nu plătesc taxă de școlarizare pentru cursurile DPPD.  Studenții înmatriculați pe locurile cu taxă vor plăti taxa de școlarizare pentru parcurgerea programului de formare psihopedagogică (taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 fiind de 600 de lei).