Examen absolvire DPPD - Nivel 2 - sesiunea iunie - iulie 2023

SESIUNEA IUNIE - IULIE 2023
EXAMEN DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR DIDACTICE, Nivel II (master și postuniversitar)

ETAPA I: Înscrierea se va face on-line, în perioada 26-30 iunie 2023, prin transmiterea următoarelor documente intr-un formular google, accesibil aici:

https://forms.gle/DzAfMpepaQk5AMnZ6

1. Documente administrative:

  • fişa de înscriere (se completeză, se bifează ambele declarații incluse în fișă, apoi se semnează și se transmite PDF);
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent/ă;
  • copia diplomei de licență, certificată “conform cu originalul” de absolvent/ă (doar pentru studenții de la master);
  • copie certificat de naștere și, după caz, copia certificatului de căsătorie, certificate “conform cu originalul” de absolvent/ă;
  • fișă de lichidare (fișă tip disponibilă aici);
  • 200 RON taxa de examen absolvire (pentru studenții în regim postuniversitar).

2. Portofoliul didactic

ETAPA II: Susținerea examenului de absolvire a programului de formare psihopedagogică
Susținerea examenului se va realiza la sediul SNSPA-FSP, din Bd. Expoziției, nr. 30A, etaj 7, pe baza unei programări care va fi comunicată absolvenților înscriși.

PROBA UNICĂ: SUSȚINEREA PORTOFOLIUL DIDACTIC
10 iulie 2023, începând cu orele 19.00

Informații suport pentru încărcarea documentelor

  • Fișa de înscriere se descarcă de pe site, de la link-ul inclus in anunt. După completare, se salvează ca pdf (fie este semnată pe hârtie și apoi scanată și salvată ca fișier pdf, fie este semnată direct în document pdf, folosind opțiunea „Fill & sign”din programul Adobe Reader DC, care se poate descărca gratuit - https://get.adobe.com/reader/). ATENȚIE! Cererea de înscriere conține două declarații (privind originalitatea lucrărilor din portofoliu și privind prelucrarea datelor personale). Nebifarea acestora duce la anularea înscrierii.
  • Documentele administrative (cererea de înscriere, copii acte etc,) pot fi grupate într-un folder cu numele absolventului / absolventei, arhivat apoi pentru a putea fi încărcat în google form.
  • Fișa de lichidare se descarcă de pe site, de la link-ul inclus in anunt. După completare, se salvează ca pdf (fie este semnată pe hârtie și apoi scanată și salvată ca fișier pdf, fie este semnată direct în document pdf, folosind opțiunea „Fill & sign”din programul Adobe Reader DC, care se poate descărca gratuit - https://get.adobe.com/reader/).
  • Documentele din portofoliul didactic se grupează, daca este posibil, într-un singur document, salvat cu numele absolventului / absolventei. În cazul în care portofoliul include prezentări video sau ppt, se va crea un folder si se va salva cu numele absolventului. Folderul se arhivează și se încarcă în formularul google.

TOATE DOCUMENTELE TREBUIE ÎNCĂRCATE COMPLET, ÎN FORMA FINALĂ, DEOARECE NU SE MAI POATE REVENI LA LINK.

Contact: dppd@politice.ro