Examen de absolvire a Programului de pregătire psihopedagogică, Nivel I, sesiunea februarie 2024

SESIUNEA FEBRUARIE 2024

EXAMEN DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR DIDACTICE, Nivel I (absolvenți licență sau program postuniversitar)

ETAPA I: Înscrierea are loc în perioada 8-14 februarie 2024, prin depunerea dosarului de absolvire care va cuprinde:

 1. Documente administrative - se transmit prin completarea și transmiterea unui formular google (disponibil aici: https://forms.gle/wRMQJEEbNboSudjh9 ) în care sunt atașate următoarele documente:
  • fişa de înscriere (fișă tip, disponibilă aici);
  • copia diplomei de licență, certificată „conform cu originalul”;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent/ă;
  • copie certificat de naștere, certificată “conform cu originalul” de absolvent/ă și, în cazul schimbării numelui, copia documentului doveditor;
  • fișă de lichidare (fișă tip disponibilă aici) – doar pentru absolvenții programului postuniversitar și pentru absolvenții de licență care au fost în regim cu taxă, într-unul sau mai mulți ani de studiu);
  • 200 RON taxa de examen absolvire (pentru absolvenții programului postuniversitar și pentru absolvenții de licență care au fost în regim cu taxă în acest an de studiu sau care repetă susținerea examenului de absolvire).
 2. Portofoliul didactic – se transmite prin completarea și transmiterea unui formular google, disponibil aici: https://forms.gle/QC7gtK34CxHUwJcH9
  Portofoliul va conține: minim 2 fișe de observare a activității didactice, minim 2 proiecte de activitate didactică, minim 2 lucrări realizate de absolvent/ă pe parcursul studiilor, pe care le consideră relevante pentru demonstrarea competențelor formate).

Documentele administrative (semnate și transmise online) vor fi înmânate Comisiei de  evaluare, la sala 704, înaintea examenului. Portofoliul nu trebuie depus în format tipărit.

ETAPA II: Susținerea examenului de absolvire a programului de formare psihopedagogică
Susținerea examenului se va realiza la sediul SNSPA-FSP, din Bd. Expoziției, nr. 30A, etaj 7, pe baza unei programări care va fi comunicată absolvenților înscriși.

PROBA UNICĂ: SUSȚINEREA PORTOFOLIUL DIDACTIC
17 februarie 2023, începând cu orele 10.00

Informații suport pentru pregătirea dosarului

 • Fișa de înscriere se descarcă de pe site, de la link-ul inclus in anunt. După completarea cu datele personale, se semnează și se adaugă la dosar. ATENȚIE! Cererea de înscriere conține două declarații (privind originalitatea lucrărilor din portofoliu și privind prelucrarea datelor personale). Nebifarea acestora duce la anularea înscrierii.
 • Fișa de lichidare (pentru absolvenții programului postuniversitar și pentru cei de licență, dacă cel puțin un an de studii a fost urmat în regim cu taxă) se descarcă de pe site, de la link-ul inclus in anunt. După completare cu datele personale, se semnează și se adaugă la dosar.
 • Documentele din portofoliul didactic se grupează într-un singur document (dacă este posibil), pe categorii (fișe, proiecte etc) și se așează în ordinea din cuprins. Paginile trebuie numerotate. În cazul în care portofoliul include prezentări ppt sau clipuri video, acestea se includ alături de documentul într-un folder, salvat cu numele candidatului / candidatei și arhivat.

TOATE DOCUMENTELE TREBUIE ÎNCĂRCATE COMPLET, ÎN FORMA FINALĂ, DEOARECE NU SE MAI POATE REVENI LA LINK.

Contact: dppd@politice.ro