Examen pentru absolvirea Programului de formare psihopedagogica - Nivel I - sesiunea februarie 2023

SESIUNEA FEBRUARIE 2022

EXAMEN DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR DIDACTICE, Nivel I (absolvenți licență sau program postuniversitar)

ETAPA I: Înscrierea are loc în perioada 15-17 februarie 2023, prin depunerea dosarului de absolvire care va cuprinde:

1. Documente administrative:

  • fişa de înscriere (fișă tip disponibilă aici);
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent/ă;
  • copie certificat de naștere, certificată “conform cu originalul” de absolvent/ă și, în cazul schimbării numelui, copia documentului doveditor;
  • fișă de lichidare (fișă tip disponibilă aici) – doar pentru absolvenții programului postuniversitar și pentru absolvenții de licență care au fost în regim cu taxă, într-unul sau mai mulți ani de studiu);
  • 200 RON taxa de examen absolvire (pentru absolvenții programului postuniversitar și pentru absolvenții de licență care au fost în regim cu taxă în acest an de studiu sau care repetă susținerea examenului de absolvire).

2. Portofoliul didactic (acesta va conține: minim 2 fișe de observare a activității didactice, minim 2 proiecte de activitate didactică, minim 2 lucrări realizate de absolvent/ă pe parcursul studiilor, pe care le consideră relevante pentru demonstrarea competențelor formate).

Dosarul se absolvire se depune la Comisia de evaluare, la sala 704, după următorul program:

  • 15 februarie 2023, între orele 15.00-17.00.
  • 17 februarie 2023, între orele 15.00-18.00

ETAPA II: Susținerea examenului de absolvire a programului de formare psihopedagogică
Susținerea examenului se va realiza la sediul SNSPA-FSP, din Bd. Expoziției, nr. 30A, etaj 7, pe baza unei programări care va fi comunicată absolvenților înscriși.

PROBA UNICĂ: SUSȚINEREA PORTOFOLIUL DIDACTIC
27 februarie 2023, începând cu orele 17.00

Informații suport pentru pregătirea dosarului

  • Fișa de înscriere se descarcă de pe site, de la link-ul inclus in anunt. După completarea cu datele personale, se semnează și se adaugă la dosar. ATENȚIE! Cererea de înscriere conține două declarații (privind originalitatea lucrărilor din portofoliu și privind prelucrarea datelor personale). Nebifarea acestora duce la anularea înscrierii.
  • Fișa de lichidare (pentru absolvenții programului postuniversitar și pentru cei de licență, dacă cel puțin un an de studii a fost urmat în regim cu taxă) se descarcă de pe site, de la link-ul inclus in anunt. După completare cu datele personale, se semnează și se adaugă la dosar.
  • Documentele din portofoliul didactic se grupează pe categorii (fișe, proiecte etc) și se așează în ordinea din cuprins. Paginile trebuie numerotate. În cazul în care portofoliul include prezentări ppt, acestea pot fi tipărite ca slide-uri (mai multe pe o pagină A4). Dacă portofoliul include fișiere audio-video, acestea vor fi transmise ca anexă la portofoliu, prin intermediul unui formular google, disponibil aici: https://forms.gle/LLFkcmTXbpUs9hHA7

Contact: dppd@politice.ro