MA Program in Labour Studies - Admission

Admitere Masterat Labour Studies (Studii de Muncă): termen limită pentru înscriere online conform calendarului admiterii disponibil aici.

Participați la interviul la care veți fi invitați să prezentați motivele pentru care sunteți interesat/ă de Masteratul de Studii de Muncă și opiniile dumneavoastră privind o problemă relevantă pentru acest masterat, cum ar fi relațiile de muncă, resursele umane, politicile sociale. Detaliile privind organizarea interviurilor de admitere vor fi transmise pe email candidaților înscriși.

Nota minimă pentru admitere este 5 (cinci).

Candidații/candidatele vor fi admiși/admise pe locuri bugetate (15 locuri) sau cu taxă (10 locuri). Burse de merit, de performanță sau sociale oferite în fiecare an.

Deschideți un cont pentru studii de masterat pe platforma https://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/.

Completați Numele, Prenumele, Emailul si selectati Facultatea de Științe Politice.

Alegeți Masteratul de Studii de Muncă și completați datele de înscriere. Nu uitați să încărcați CV-ul și scrisoarea de motivație (în format Word sau PDF)! Opțional, puteți încărca un text scris/eseu personal. Absolvenții SNSPA sunt scutiți de plata taxei de examinare.

Candidații/candidatele vor fi admiși/admise pe locuri bugetate sau cu taxă.

Dacă în urma interviului veți fi admis/ă, pentru înmatricularea dumneavoastră vor fi necesare următoarele acte:
- fișă de înscriere semnată (tipizat de la secretariatul facultății);
- diploma de licență sau adeverința de licență (pentru ultima promoție) sau atestatul de echivalare a studiilor, în original, pentru candidații care au făcut studiile de licență în afara României;
- contractul de studii, completat și semnat în două exemplare;
- certificat de naștere (copie);
- carte de identitate (copie);
- certificat de căsătorie (copie) - dacă e cazul;
- adeverință medicală;
- două fotografii 3/4 (tip buletin) pentru carnetul și legitimația de student);
- dovada plății taxei de înmatriculare, în valoare de 100 lei (poate fi achitată online sau în contul Facultății de Științe Politice SNSPA deschis la BRD: RO85BRDE445SV18989114450).

Depunerea diplomei de licență în original este obligatorie pentru candidații / candidatele care optează pentru un loc subvenționat de la bugetul de stat.

Candidații / candidatele care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la buget, se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.

Înapoi la pagina http://politice.ro/ro/labourstudies