Marius Pieleanu

 Conferențiar Universitar Doctor
 Prodecan al Facultății de Științe Politice

 Adresă birou: Bd. Expoziției Nr. 30A, birou 717

 Adresă de e-mail: marius.pieleanu[at]politice.ro

 Departament: Departament Sociologie

 Domenii de interes: Clasificare după domenii de interes

Cursuri predate:Managementul organizaţiilor, Devianţă şi control social, Asistenţă socială, Sociologia organizaţiilor

Interese de cercetare:Managementul organizaţiilor, Devianţă şi control social, Asistenţă socială, Sociologia organizaţiilor

Scurtă descriere: Marius Pieleanu este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Stiinţe Politice, Catedra de Sociologie din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi Director al Departamentului de Învăţământ la Distanţă din cadrul aceleiaşi facultăţi. Îşi începe activitatea didactică şi de cercetare în 1992, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, secţia Asistenţă Socială. În 1993 realizează un stagiu de specializare în asistarea post-penală şi în reforma administrativă a sistemului penitenciar la Maastricht, în Olanda. În 1996 devine doctor în sociologie la Universitatea Bucureşti, cu teza "Devianţa socială şi consumul de alcool în România anilor ’90”. În prezent este titular de curs al disciplinelor: Managementul organizaţiilor, Devianţă şi control social, Asistenţă socială, Sociologia organizaţiilor, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice. În 1999 publică volumul de autor “Devianţa socială şi consumul de alcool în România anilor ‘90”. A participat de asemenea, în calitate de co-autor sau coordonator ştiinţific, la realizarea unor lucrări precum: “Valori democratice şi respectarea drepturilor omului în activitatea poliţiei” (1995), “Statul de drept şi strategia relaţiei poliţie–comunitate” (1995), “Respectarea drepturilor omului şi combaterea fenomenului criminalităţii din România” (1997), “Manual de sociologie pentru clasa a-XI-a” (2006).Din 1990 este membru al Asociaţiei Sociologilor din România.