DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI MIGRAȚIE

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
DESCRIERE

Acest program masteral este realizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație - Biroul din România, beneficiind și de sprijinul Universității din Liege. Misiunea masteratului este de a dezvolta competențe în domeniul dezvoltării internaționale și al migrației - politici publice ale dezvoltării și migrației, economie socială, relații internaționale, socio-antropologia dezvoltării și în alte domenii de interes pentru tema masteratului - într-un mediu internațional de predare și învățare. Designul politicilor din domeniul ajutorului și al asistenței internaționale, din perspectiva politicilor migrației, completează paleta de teme centrale abordate în cadrul orelor de studiu și singularizează profilul acestui masterat în oferta Facultății de Științe Politice.

CUI SE ADRESEAZĂ PROGRAMUL?
Programul de studii urmărește aprofundarea studiilor de licență sau din alte domenii prin obținerea de competențe complementare, fiind prioritizate dobândirea cunoștințelor de specialitate, dezvoltarea abilităților cognitive, dezvoltarea competențelor lingvistice, dar și a capacităților de cercetare științifică. Adițional, programul va contribui la întărirea expertizei din domeniul dezvoltării internaționale și migrației, prin dinamismul programului de studiu, precum și prin intensificarea parteneriatelor cu instituțiile internaționale.

DISCIPLINE STUDIATE
Prin derularea unui astfel de program masteral se urmărește satisfacerea exigențelor privind caracterul dinamic și interdisciplinar al domeniului, dar și specializarea absolvenților de învățământ superior în domeniul dezvoltării internaționale și migrației, prin însușirea de cunoștințe teoretice solide, în arii tematice multiple:

 • International Development and Cooperation: Actors, Institutions and Contemporary Stakes – Prof. Gautier Pirotte
 • Intervenții de dezvoltare socio-economică la nivel global - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Politica migrației și azilului în Europa - Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Migrație și transnaționalism - Prof. Univ. Dr. Remus Anghel
 • International migration: politics and policies - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Introducere în antropologia dezvoltării - Lect. Univ. Dr. Damiana Oțoiu
 • Antropologie politică - Prof. Univ. Dr. Remus Anghel
 • Ajutor umanitar - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Religion and Humanitarian Action - Lect. Univ. Dr. Radu Cucută
 • Elaborarea și evaluarea programelor de dezvoltare - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Dialog civic și reprezentare socială - Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Organizații publice, condiționalitate și politizare - Conf. Univ. Dr. Mihai Ungureanu
 • Dezvoltarea durabilă în politicile Uniunii Europene - Lect. Univ. Dr. Nicolae Toderaș
 • Cercetare aplicată a instituțiilor și politicilor comunitare - Lect. Univ. Dr. Arpad Todor
 • Probleme etice în lumea contemporană - Conf. Univ. Dr. Cătălin Partenie

Dimensiunea practică a programului masteral este conferită de componenta de activități de seminar focalizate pe derularea de exerciții tematice cu caracter aplicat sub coordonarea cadrelor didactice SNSPA și a experților OIM. În plus, se remarcă componenta de activități extra-seminariale, organizate pe logica workshop-urilor, în cadrul cărora se pot trasa sarcini de lucru atât comune, cât și individuale, cu scopul de a dezvolta abilități practice în utilizarea cunoștințelor teoretice predate. Dincolo de accentul pus pe munca individuală a participanților, vor fi urmărite distribuția sarcinilor pe echipe de lucru în funcție de natura temelor și problematicilor tratate, dar și dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală, respectiv a abilităților de lucru în echipă, precum și întărirea competențelor digitale.

ANGAJABILITATEA ABSOLVENȚILOR
Facultatea de Științe Politice se consultă permanent cu reprezentanți ai angajatorilor, ai absolvenților, studenților și corpului profesoral, astfel încât acest program de studii masterale să fie mereu actualizat și racordat la necesitățile pieței muncii.
Stagiile de practică anuale obligatorii sunt desfășurate sub coordonarea cadrelor didactice SNSPA și a experților OIM, masteranzii dobândind experiență relevantă pentru diferite sectoare ale pieței muncii: organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, autorități publice, media etc.

DETALII ADMITERE 2023
Detalii generale despre admiterea la masteratele oferite de Facultatea de Științe Politice sunt disponibile aici.

Pentru a participa la concursul de admitere este necesară elaborarea și încărcarea pe site a unei scurte scrisori de intenție/motivare (care să documenteze motivația candidatului / candidatei și interesul pentru tematica programului de studiu) și susținerea acesteia în cadrul unui interviu care se va desfășura online.

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii (aceasta trebuie să conțină):

 • detalii despre motivația alegerii domeniului de studiu Științe Politice sau Sociologie / a programului de studiu ales ca primă opțiune;
 • detalii despre interesele de studiu și/sau experiența profesională a candidatului;
 • enunțarea unui subiect de cercetare relevant pentru tematica programului de studiu ales ca primă opțiune;
 • așteptările candidatului cu privire la programul masteral ales ca primă opțiune.

Pentru redactarea scrisorii de motivare/intenție puteți utiliza acest model. Dimensiunea scrisorii nu trebuie să depășească 1000 de cuvinte și vă rugăm să inserați la final CV-ul dvs.
Interviu online: mai exact, interviul presupune susținerea scrisorii de motivare/intenție.