Sesiunea iulie 2020 Disertatie

ETAPA 1 (formalități de înscriere online - partea administrativă)

Înscrierea: 17 - 21 iunie 2020 – ghidurile și procedura de trimitere online a documentelor se vor afișa în timp util

  • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • fişa de lichidare (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • declarație privind originalitatea lucrării (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • diploma de licență - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de naştere - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • sentinţa de divorţ (dacă este cazul), în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent;
  • 200 RON taxa disertație (numai pentru studenţii care au fost în regim cu taxă, în ultimul an de studii)

ETAPA 2 (formalitati de înscriere online - partea academică)

Disertația se va susține on-line în intervalul 01-11 iulie 2020 - programarea, pe zile și ore, pentru fiecare masterat va fi afisata în data de 15 iunie.

Termenul limită pentru transmiterea online a lucrării de disertație, în format PDF,  este cu trei zile înainte de susținere; pe prima pagină se va face mențiunea “conform cu originalul” și semnătura absolventului.